Monday, September 28, 2009

“ေဒါက္တာအရွင္ဉာဏိႆရ အဂၢမဟာပ႑ိတ မွ ကမၻာ့ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားသို႔ ပန္ၾကားလႊာ”

“ေဒါက္တာအရွင္ဉာဏိႆရ အဂၢမဟာပ႑ိတ မွ ကမၻာ့ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားသို႔ ပန္ၾကားလႊာ”
၂၈-၉-၂၀၀၉ (တနလၤာေန႔)

ျမတ္စြာဘုရားသည္ သူ၏ ေျမာက္ျမားစြာေသာ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းစဥ္တို႔တြင္ သတၱေလာကႀကီး ၏အေျခအေနကို တစ္ေန႔ႏွင့္တစ္ညဥ့္လွ်င္ ေျခာက္ႀကိမ္မွ် ၾကည့္႐ႈေတာ္မူျခင္းသည္ အလြန္ အေရးပါေသာ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ရပ္အျဖစ္ ပါဝင္ပါသည္။

သတၱေလာကႀကီး၏အေျခအေနသည္ သို႔မဟုတ္ ေဒသတစ္ခု၊ သတၱဝါတစ္စုစု၏ အေျခအေန သည္ ကာမရာဂ လြန္ကဲေသာင္းၾကမ္းသည္ဟု ျမင္ေတာ္မူလွ်င္ ထိုကာမရာဂကို ၿငိမ္းေအာင္ ထိန္းသိမ္းဖို႔ သမာဓိက်င့္စဥ္ကို ညႊန္ျပေတာ္မူသည္။ ရံခါ ေဒသတစ္ခု သတၱဝါတစ္စုစုမွာ သို႔မ ဟုတ္ မင္းစိုးရာဇာတို႔ ေလာကမွာ အာဏာမက္ေမာမႈတည္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ သတ္ ျဖတ္ႏွိပ္စက္ျခင္းမ်ားသည္ကို ျမင္ေတာ္မူလွ်င္ ေဒါသကိုႏွိမ္ႏွင္းဖုိ႔ ေမတၱာလမ္းစဥ္ကို ညႊန္ၾကား ေတာ္မူသည္။ ရေသ့ ရဟန္း ေယာဂီ သမဏ၊ ျဗဟၼဏတုိ႔ေလာက၌ ဓမၼႏွင့္အဓမၼအျငင္းပြား၍ ျငင္းခုံကြဲျပားၾကသည္ကို ျမင္ေတာ္မူလွ်င္ ထုိသမဏ၊ ျဗဟၼဏတို႔အား ပညာလမ္းစဥ္ကိုလိုက္ နာက်င့္သံုးၾကဖို႔ ေဟာၾကားေတာ္မူပါသည္။

ဤသို႔ျမတ္စြာဘုရားသည္ သတၱဝါေလာကႀကီး၏အေျခအေနကို ႐ႈျမင္သံုးသပ္၍ အေျခအေန အားေလ်ာ္စြာ က်င့္သံုးပံုနည္းစနစ္မ်ားကို ေဟာၾကားညႊန္ျပေတာ္မူသည္ကို ကြၽႏု္ပ္တို႔ ဘာသာ ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား အတုယူလိုက္နာေဆာင္ရြက္ဖို႔ ေကာင္းပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ မ်က္စိႏွင့္နားကိုက်ယ္က်ယ္ဖြင့္၍ ေလာကႀကီး၏အေျခအေနကို အစဥ္ မျပတ္ ၾကည့္႐ႈသံုးသပ္ေနသင့္ပါသည္။ လူ႔ေလာကႀကီး၏လိုအပ္ခ်က္အရ အစဥ္မျပတ္ၾကည့္ ႐ႈျဖည့္စြက္ေပးဖို႔ရန္မွာ ကြၽႏု္ပ္တို႔ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ တာဝန္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႔ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား ဓမၼကိုျဖန္႔ခ်ိျခင္းသည္ လူ႔ေလာကႀကီး၏လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီဖို႔အေရးႀကီးပါသည္။

ဓမၼႏွင့္လူသား တျခားစီမျဖစ္ရေလေအာင္ ဓမၼႏွင့္လူသားတစ္ထပ္ တည္းက်ေအာင္ ျဖန္႔ခ်ိႏိုင္ ပါမွ လူ႔ေလာကႀကီး၏လိုအပ္ခ်က္ ျပည့္စံုမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာ လူသားအမ်ားစုတို႔က ဘာ သာေရးေခါင္းေဆာင္တို႔သည္ လူ႕ေလာကႀကီးအတြက္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ ၾကသည္ဟု ယံုၾကည္စိတ္ခ် ေက်းဇူးတင္လာၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။

သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ တစ္ဟုန္ထိုးတိုးတက္ထြန္းကားလာေသာ ယေန႔ေခတ္၌ လူ႔ေလာကႀကီး၏ လိုအပ္ခ်က္ကို မျဖည့္စြက္ႏိုင္ေသာ ေလာကႏွင့္ဓမၼကို တစ္သားတည္းက်ေအာင္ ဦးမေဆာင္ ႏိုင္ေသာ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္တို႔ကို လူသားတို႔က တစ္ေန႔တျခား လူ႔ေလာကႀကီး၏ အပို အလွ်ံမ်ားသဖြယ္ ျမင္လာေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ ယေန႔လူငယ္အခ်ဳိ႕ကဆိုလွ်င္ ဘာသာေရးမွ႐ုန္း ထြက္ဖို႔ပင္ ႀကိဳးစားေနၾကၿပီး သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာသည္သာလွ်င္ ေလာကကိုေကာင္းက်ဳိးျပဳ သည္ဟု တစ္ဖက္သတ္ျမင္လာေနၾကေပၿပီ။ သို႔ေသာ္ ထုိသိပၸံႏွင့္နည္းပညာသည္ ေလာက ေကာင္းက်ဳိးကို ျပဳပင္ျပဳျငားေသာ္လည္း လူ႔ေလာကႀကီးကို လူညြန္႔တံုးေအာင္ သတ္ျဖတ္ႏွိပ္ စက္သည္မွာလည္း ယင္းတို႔ပင္ျဖစ္ၾကသည္ကို သတိျပဳၾကရန္ လိုအပ္လွပါသည္။ (တက္ထ ရာဆိုင္ကလင္း) ေဆးသည္ အဖ်ားေပ်ာက္ေဆးတို႔တြင္ အေကာင္းဆံုးပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း အစာအိမ္ကိုေလာင္ကြၽမ္းေစကာ ေရာဂါတစ္မ်ဳိးထပ္တိုးေစသည္မွာလည္း ဤေဆးပင္ျဖစ္ပါ သည္။

(၅၊ ၈၊ ၁၉၄၇) ရက္တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ နာဂါဆာကီႏွင့္ ဟီ႐ိုရွီးမားၿမိဳ႕တို႔မွာ လူသိန္းေပါင္းမ်ားစြာ ကိုသတ္ခဲ့ေသာ အဏုျမဴဗံုးသည္ သိပၸံဆရာမ်ား တီထြင္ခဲ့ေသာလက္နက္ပင္ မဟုတ္ပါေလာ။ ဘာသာေရးတိုင္းသည္ လူသားတို႔၏စိတ္ႏွလံုးကို သူ႔နည္းသူ႔ဟန္ျဖင့္ အသီးသီး ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ေပးႏိုင္ၾကၿပီး လူသားတို႔စိတ္ႏွလံုးကို ယဥ္ေက်းေစႏိုင္သည္ဟု ကြၽႏု္ပ္တို႔ ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ ပါသည္။ ယေန႔မ်က္ေမွာက္ေခတ္၌ ကြၽႏု္ပ္တို႔ဘာသာေရးေခါင္းဆာင္ အားလံုးသည္ လူ႔ေလာ ကႀကီး၏ မရွိမျဖစ္လုိ္အပ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း လူသားအမ်ားစု နားလည္ခံယူလာ ေအာင္ ကြၽႏု္ပ္တို႔အားထုတ္ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျမတ္ဗုဒၶလက္ထက္ေတာ္ကာလက ကု႐ု တိုင္း၊ ထုလႅေကာ႒ိကၿမိဳ႕သို႔ ျမတ္စြာဘုရားေရာက္သြားေသာအခါ ျမတ္ဗုဒၶ၏ဓမၼကိုနာၾကား ရသျဖင့္ ဘီလ်ံနာသူေ႒းရ႒ပါလ ရဟန္းျပဳခဲ့သည္။

ဘီလ်ံေပါင္းမ်ားစြာေသာ ပစၥည္းဥစၥာတို႔ကိုစြန္႔၍ ရဟန္းျပဳခဲ့ေသာ အရွင္ရ႒ပါလကို ေကာရဗ် မင္းႀကီးက ေအာက္ပါအတိုင္းေမးေလွ်ာက္ပါသည္။ ''အရွင္ဘုရားသည္ ဤမွ်ႀကီးက်ယ္ေသာ ပစၥည္းဥစၥာေတြကိုစြန္႔ၿပီး မည္သည့္ခ်မ္းသာသုခကိုျမင္၍ ရဟန္းျပဳခဲ့ပါသနည္း'' အရွင္ရဌပါ လက ျပန္လွန္၍ေမးခြန္းထုတ္ပါသည္။ ''ဒကာေတာ္မင္းႀကီး ရေသ့ရဟန္းတို႔အေပၚမွာ သင္ သည္ အဘယ္ကဲ့သို႔ျမင္ပါသနည္း'' မင္းႀကီးကဆိုပါသည္။ ''လူေတြဟာ စီးပြားပ်က္ေသာ ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ေဆြမ်ဳိးပ်က္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အိုမင္းရင့္ေရာ္ေသာေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ က်န္းမာေရးပ်က္ေသာေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ စားဝတ္ေနေရး အခက္ေတြ႕ တဲ့လူေတြဟာ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ဝင္လုပ္ၿပီး စားစရာ၊ ဝတ္စရာ၊ ေနစရာ ေတြကို ရွာၾက တာပဲ''။ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူသားေတြအတြက္ ဘာအက်ဳိးေက်းဇူးမွမျပဳသည့္အဓိပၸာယ္ကို မင္းႀကီး ကဆိုလာသည္။

ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ လူပိုေတြ အေခ်ာင္သမား ေတြလို႔ျမင္တဲ့ အျမင္ရွိသူအခ်ိဳ႕ ဗုဒၶရွင္ေတာ္လက္ထက္ေတာ္အခါကပင္လွ်င္ ရွိဖူးပါသည္။ ပညာမဲ့ေသာလူသားတို႔ ဤသို႔ျမင္ သည္မွာ အလြန္အေရးမႀကီးလွေသာ္လည္း ေကာရဗ်မင္းကဲ့သို႔ မင္းစိုးရာဇာတုိ႔က ဤအျမင္ မ်ဳိးရွိသည္မွာ ကြၽႏု္ပ္တို႔ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား သတိျပဳစရာပင္ျဖစ္ပါသည္။

အရွင္ရဌပါလ၏အေျဖမွာ---

၁။ ဒကာေတာ္မင္းႀကီး သတၱဝါေလာကႀကီးတစ္ခုလံုး တလႈပ္လႈပ္ျဖစ္ေနသည္။ သတၱဝါေလာ ကႀကီးတစ္ခုလံုးမွာ တည္ၿငိမ္မႈမရွိဘူး။ ငါသည္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္၌ ဘဝ၏တည္ၿငိမ္မႈကို တည္ေဆာက္ဖို႔ ဝင္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျဖပါသည္။ အရွင္ဘုရား၏ဘဝတည္ၿငိမ္မႈကို ဘာႏွင့္တည္ေဆာက္သလဲဟု မင္းႀကီးကေမးလွ်င္အရွင္ရဌပါလက ငါ့ဘဝရဲ႕တည္ၿငိမ္မႈကို ဓမၼ ျဖင့္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ေျဖၾကားလိုက္သည္။

၂။ ဒကာေတာ္မင္းႀကီး သတၱဝါေလာကႀကီးတစ္ခုလံုးမွာ မီးဟုန္းဟုန္းေတာက္ေလာင္ေနပါ သည္။ ငါသည္ ျမတ္ဗုဒၶ၏သာသနာေတာ္၌ တဟုန္းဟုန္းေတာက္ေလာင္ေနေသာမီးကို ၿငိမ္း ေအးေစဖို႔ ဝင္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ဘဝမီးေတာက္မီးလွ်ံမ်ားကို ဓမၼျဖင့္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့ သည္ဟု ေျဖေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

၃။ ဒကာေတာ္မင္းႀကီး သတၱဝါေလာကႀကီးတစ္ခုလံုး အို နာ ေသ သံုးမ်ဳိးတို႔ ႏွိပ္စက္ေသာအခါ ဘယ္တန္ခိုးရွင္မွ ထိန္းခ်ဳပ္လို႔မရဘူး။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုဒုကၡသံုးမ်ဳိးတို႔ကိုထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ ငါသည္ သာသနာေတာ္သို႔ ဝင္ေရာက္လာခဲ့သည္။ ထိုဒုကၡသံုးမ်ဳိးတို႔ကို ငါသည္ ဓမၼျဖင့္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့ သည္ဟု ေျဖေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

၄။ ဒကာေတာ္မင္းႀကီး သတၱဝါေလာကႀကီးတစ္ခုလံုးမွာ ပစၥည္းဥစၥာ ရာထူးအာဏာေတြဆို တာ တကယ္စင္စစ္ ကိုယ္ပိုင္ဥစၥာအျဖစ္ ဘာကိုမွမပိုင္ဆိုင္ၾကဘူး။ ငါ့ဥစၥာဟု ေျပာေနၾက ေသာ္လည္း ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာထက္ပို၍ ေျပာဆိုပိုင္ဆိုင္ခြင့္မရွိၾကဘူး။ ႏွစ္တစ္ရာမျပည့္မီမွာ ထို ပိုင္ဆိုင္မႈအားလံုးတို႔ကို စြန္႔လႊတ္ၾကရစၿမဲျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္၌ ငါ သည္ ကိုယ္ပိုင္ဥစၥာရွာဖို႔ ဝင္ေရာက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ငါက်င့္ထားေသာ ဓမၼအားလံုးတို႔ကို ငါ ပိုင္ခဲ့ေလၿပီဟု ေျဖေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

၅။ ဒကာေတာ္မင္းႀကီး သတၱဝါေလာကႀကီးတစ္ခုလံုးသည္ မည္သည့္ပစၥည္းဥစၥာ မည္သည့္ ရာထူးအာဏာတို႔ မည္မွ်ပင္ရထားၾကေစကာမူ အလိုမျပည့္ႏိုင္ေအာင္ျဖစ္ေနၾကသည္။ အလိုရွိ ေနသမွ် မည္သို႔ပင္ျဖည့္ၾကေသာ္လည္း အလုိကားမျပည့္ၾကေပ။ အလုိမျပည့္မီမွာပင္ လူသား အားလံုးတို႔ ေသၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ငါသည္ ျမတ္ဗုဒၶသာသနာ၌ ငါ၏ အလုိဆႏၵ တို႔ကို ပစၥည္းဥစၥာ ရာထူးအာဏာတို႔ျဖင့္မျဖည့္ဘဲ ဓမၼျဖင့္ ျဖည့္ခဲ့ေလၿပီ။ လိုသည္ဆိုသည့္ ေလာဘ၏ေနရာ၌ ဓမၼျဖင့္အစားထိုးႏုိင္ခဲ့သျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္အလိုျပည့္ခဲ့ေလၿပီဟု ေျဖေတာ္မူခဲ့ပါ သည္။

၆။ ဒကာေတာ္မင္းႀကီး လူသားတို႔သည္ ''လိုသည္ လိုသည္''ဆိုသည့္ လိုအပ္ခ်က္ကို ရွာေဖြ ျဖည့္စြက္ၾကရာ၌ လိုအပ္ခ်က္တို႔ကုိ အဆံုးမသတ္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည့္အတြက္ေၾကာင့္ တဏွာေလာ ဘ၏ ေက်းကြၽန္မ်ားအျဖစ္သာ ျဖစ္ခဲ့ၾကရေလသည္။ ငါသည္ တဏွာ၏ ေက်းကြၽန္အျဖစ္က လြတ္ဖို႔ရန္အတြက္ ရဟန္းဝတ္ခဲ့သည္ဟု ေျဖေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ဤသို႔လွ်င္ အရွင္ရဌပါလ၏ မြန္ျမတ္ေသာ မွန္ကန္ေသာရဟန္းျပဳျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္တို႔ကို မင္းႀကီးၾကားေသာအခါ အ လြန္ပင္ေက်နပ္ႏွစ္သက္ခဲ့ေလသည္။ ေက်နပ္ႏွစ္သက္ျခင္းေၾကာင့္ သူစြပ္စြဲခဲ့မိေသာအျပစ္တို႔ ကို ေတာင္းပန္ဝန္ခ်ကန္ေတာ့ခဲ့သည္။
ဤေန႔မွစ၍ ရတနာသံုးပါးကို ကိုးကြယ္ပါ၏ဟု ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေလသည္။ သို႔ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ယေန႔ႏိုင္ငံအသီးသီး လူမ်ဳိးအသီးသီး စီးပြားေရးအၾကပ္အတည္းတို႔ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ေန ၾကရေသာကာလ၌ ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူသားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္၍ စားဝတ္ ေနေရး အခက္အခဲေတြ႕ေနၾကရသည္ကို ကြၽႏု္ပ္တို႔ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအားလံုး ျမင္ ေတြ႕ေနၾကရၿပီးျဖစ္ပါသည္။

(စီးပြားေရး အၾကပ္အတည္း ႏိုင္ငံေရးအၾကပ္အတည္း ဘာသာေရးအၾကပ္အတည္း ဤသံုးခုတို႔သည္ တျခားစီမေနၾကဘဲ အျပန္အလွန္မွီတြယ္၍ေနတတ္ၾကေပသည္။ ႏိုင္ငံေရး၊စီးပြားေရး အၾကပ္အတည္းေၾကာင့္ လူအမ်ားစု အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေနၾကရသည္ကိုၾကည့္၍ ကြၽႏု္ပ္တို႔ေခါင္းေဆာင္မ်ား ဘာသာေရးအလုပ္လက္မဲ့မျဖစ္ရေလေအာင္ အထူးသတိျပဳၾကရမည္ျဖစ္ေပသည္။)

ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြအေနနဲ႔ မိမိတုိ႔လုပ္ေဆာင္ၾကရမည့္ လူမႈေရးအက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပိဋ ကတ္သင္ၾကားပို႔ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကမၼ႒ာန္းက်င့္ႀကံအားထုတ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ယေန႔ ေခတ္္၌ ႏွစ္ဆတိုးႀကိဳးစား၍ လုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ အရွင္ရဌပါကကို ေကာရဗ်မင္း ႀကီးစြပ္စြဲသလို အစြပ္စြဲမခံၾကရေလေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရမည္ျဖစ္ေပသည္။ ေကာရဗ်မင္းႀကီး ကဲ့သို႔ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္တို႔အေပၚ အထင္အျမင္ေသးၾကသည့္ လူတို႔၏စိတ္ႏွလံုးကို ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္မႈရေအာင္ အရွင္ရဌပါလကဲ့သို႔ အားထုတ္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ လႈပ္ရွား ေနေသာကမၻာကို တည္ၿငိမ္မႈရွိေအာင္ႀကိဳးစားဖို႔မွာ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏တာဝန္ျဖစ္ေပသည္။ ကမၻာကို တုန္လႈပ္ေစေသာ လူေတြထဲမွာ ကြၽႏု္ပ္တို႔ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား မပါဝင္ဖုိ႔ အေရးႀကီး ပါသည္။

လူ႔ေလာကႀကီး၏ လိုအပ္ခ်က္တို႔ကို ကြၽႏု္ပ္တို႔ ဝိုင္းဝန္းျဖည့္စြက္ေပးႏိုင္ၾကဖို႔ အားထုတ္ၾက ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္ဆိုသည္မွာ စိတ္ဓာတ္ေရးရာလိုအပ္ခ်က္ကို ဆိုလိုပါသည္။ သို႔မွသာ ကမၻာ့လူသားအမ်ားစုက ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္တို႔သည္ ကမၻာ့လူသားအားလံုးတို႔ အတြက္ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ အထူးအားကုိးထိုက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္သည္ဟု သိျမင္လာ ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤသည္ကား ကြၽႏု္ပ္၏ ေတာင္းဆိုမႈပင္ျဖစ္ပါသတည္း။

ပူေလာင္ေနေသာ ကမၻာမွာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ မီးသတ္သမားမ်ားသဖြယ္ ကိေလသာမီး၊ ေသာက မီး၊ စစ္မီးတု႔ိကို ၿငိမ္းသတ္ႏိုင္ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားအျဖစ္ ကမၻာ့ေရးရာမွာ ပါဝင္ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာ့ေလာကကိုမီးဝိုင္း႐ႈိ႕ေသာလူေတြထဲမွာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔မပါဝင္ႏိုင္ေပ။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ လူသားတို႔ထံမွ ဘာကိုမွ်မေတာင္းဆိုၾကပါ။ သို႔ေသာ္ '' Jeal ousy ကို Joy ေျပာင္းၾကပါ။ Evil ကို Good သို႔ေျပာင္းၾကပါ။ Ignorance ကို Enlightenment သို႔ ေျပာင္းၾကပါ။ အဝိဇၨာမွ ဝိဇၨာသို႔ ေျပာင္းၾကပါ'' ဟူေသာ Change ကို တကယ္ပဲ ေတာင္းဆို လိုပါသည္။ သီတဂူစန္းလပမာ ခ်မ္းျမသာယာရွိၾကပါေစ။

ေဒါက္တာအရွင္ဉာဏိႆရ အဂၢမဟာပ႑ိတ၊
Ph.D., Litt.
သီတဂူ ကမၻာ့ဗုဒၶတကၠသိုလ္၊ စစ္ကိုင္း။


(ဟံသာဝတီဝဘ္ဆိုဒ္ မွတဆင့္ ေဖာ္ျပသည္။)

အျပည့္အစံုဖတ္ခ်င္ရင္>>>

Sunday, September 27, 2009

ေအာ္ရီဂြန္က ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈ

စစ္အာဏာရွင္စံနစ္ဖ်က္သိမ္းေရး ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား ေအာ္ရီဂြန္ျပည္နယ္မွ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး (၂)ႏွစ္ေျမာက္နွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ခၽြင္းခ်က္မရွိလြတ္ ေျမာက္ေရးအတြက္ စက္တင္ဘာလ(၂၇)ရက္ေန႔က ေအာ္ရီဂြန္ျပည္နယ္မွာ စုေပါင္းက်င္းပ ခဲ့ၾကပါတယ္။
ဒီလႈပ္ရွားမႈမွာ ေအာ္ရီဂြြန္ျပည္နယ္ေရာက္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံု ပါဝင္ဆင္ႏႊဲလႈပ္ရွား ခဲ့ၾကၿပီး Burma Action Committee မွ မစ္ၥ တာရာ BABC မွ မစၥတာအီရမ္ ႏွင့္အျခားေသား အေမရီကန္မိတ္ေဆြမ်ားပါ ပါဝင္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ မင္းကိုႏိုင္ တို႕အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ည္းသားမ်ား လံုးဝလြတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီစံနစ္ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား၊ေႃကြးေၾကာ္သံမ်ားနွင့္ ေတာင္းဆိုဆႏၵေဖၚထုတ္ခဲ့ၾကသလို လာေရာက္အားေပးတဲ့ ႏိုင္ငံတကာမိတ္ေဆြမ်ားကိုလဲ ျမန္မာ့အေရးကို ရွင္းလင္ေျပာဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။
နံနက္(၁၁) နာရီမွေန႕လည္(၁)နာရီအထိ ဆႏၵထုတ္ေဖၚခဲ့ၾကပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားမွ တက္ႃကြစြာ ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ လႈပ္ရွားလာတာကို ဒီကေန႕လႈပ္ရွားမႈမွာေတြခဲ့ၾကရၿပီး လႈပ္ရွားမႈကို ႏိုင္ငံေရးအႏွစ္သာရရွိရွိျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။

အျပည့္အစံုဖတ္ခ်င္ရင္>>>

Thursday, September 24, 2009

စဥ္းစားခ်က္(၁)...


အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး(သို႔) အမိ်ဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးဆိုတဲ့စကားဟာ အင္မတန္ ေျပာလို႔ေကာင္းတဲ့ ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆန္တဲ့ တူရူခ်က္ကို တိမ္းညြတ္တဲ့စကားလုံးမ်ိုးျဖစ္ေနသလို ၊ ႏိုင္ငံတကာအခင္းအက်င္းမွာ ေထာက္ခံမူရေစမဲ့စကားလုံဲးမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္ ၊၊

သို ့ေပမဲ့ ဗမာျပည္နဲ႔ျပည္သူလူထုအတြက္ကေတာ့ ေသေသခ်ာခ်ာဆန္းစစ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္- စစ္အာဏာရူးလူတစ္စုရဲ႕ တိုင္းျပည္အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာကို မတရားရယူထားဖို႔နဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ရပ္ တည္ခ်က္ ရွည္ၾကာေရးအတြက္သက္သက္သာျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ေတြ႔ရလိမ့္မယ္၊၊

ဘာေၾကာင့္ဆို ျပည္သူလူထုနဲ႔စစ္တပ္ၾကားမွာ ဘာႏိုင္ငံေရးျပႆနာမွမရွိပါဘဲ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုအခ်င္းခ်င္းၾကား တိုင္းျပည္အာဏာေဝခြဲေရးအတြက္ အခ်င္းမ်ားၿပီးျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ့ျပည္
တြင္းစစ္မရွိဘဲ ( စစ္အာဏာရွင္ကေန တိုင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ားနဲ႔ လူမ်ိဳးစုျပည္သူမ်ားကို ေခ်မႈန္းတိုက္ခိုက္ေနတဲ့ ေဒသအလိုက္ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္မ်ိဳးေတာ့ရွိေနတယ္) ၊ အ မ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးပ်က္ျပားေနသေယာင္၊တိုင္းျပည္ျပိဳကြဲေတာ့မလိုလို၊ တိုင္းတပါးကလာၿပီး သိမ္းပိုက္ေတာ့မလိုလို ၊အဲဒီ့ ေယာင္ေယာင္ေတြ၊လိုလိုေတြနဲ႔ ျပည္သူလူထုနဲ႔ တိုင္းျပည္ကို ကာကြယ္ရမဲ့ အမ်ိဳးသားစစ္တပ္ကို ဖက္ဆစ္တပ္လိုအသြင္ေျပာင္းေစၿပီး ၊ ျပည္သူေတြရဲ႕အ ခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာကို ျပည္သူ႔သေဘာဆႏၵမပါဘဲ မတရားသိမ္းပိုက္ထားျပီး ၊ တိုင္းျပည္ရဲ႕ေျမ ေပၚေျမေအာက္သယံဇာတေတြကို အလြဲသုံးစားျပဳေနတဲ့ ၊ စစ္ေခါင္းေဆာင္တစ္ခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ၊ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲေတြနဲ႔ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မူေတြ ၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳး ေဖာက္မႈေတြ ၊ ဥပေဒမဲ့ အႏိုင္က်င့္ အုပ္ခ်ဳပ္မူေတြ ၊ တုိင္းျပည္အာဏာကို အလြဲသုံးစားလုပ္ ေနမႈေတြသာျဖစ္တယ္၊၊

တကယ္က တုိင္းျပည္တခုရဲ႔အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာဆိုတာ ျပည္သူလူထုထံကသာဆင္းသက္ တာျဖစ္သလို ၊ အမ်ိဳးသားစစ္တပ္ဆိုတာ လူတန္းစားတစ္ရပ္ မဟုတ္သလို ၊ လူမ်ိဳးစုတရပ္ လည္းမဟုတ္ပါဘူး၊၊စစ္တပ္ဆိုတာ တိုင္းျပည္ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုသာျဖစ္ျပီး ၊ ျပည္သူ ကို အလုပ္အေက်ြးျပဳဖို႔သာျဖစ္ပါတယ္ ၊တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေတြရဲ႔ ရပိုင္ခြင့္ေတြ ၊ ျပဌာန္းပိုင္ ခြင့္ေတြဆိုတာ ႏိုင္ငံေရးအရ စားပြဲဝိုင္းမွာေျဖရွင္းရမွာသာျဖစ္ပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ စစ္ေခါင္း ေဆာင္ေတြေျပာေနသလို အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဆိုတာဟာ၊ စစ္အာဏာရူးလက္တ ဆုပ္္စာလူတစ္စုနဲ႔ ျပည္သူလူထုၾကားမွာ ဘာမွလုပ္စရာမလုိအပ္သလို ၊ ရွိလဲမရွိပါဘူး ၊ တ ကယ္ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ဗမာျပည္ရဲ႔ႏိုင္ငံေရးျပႆနာအားလုံးဟာ စစ္အာဏာရွင္လူတစုေၾကာင့္ သာျဖစ္ေပၚေနတာျဖစ္ျပီး ၊ လက္ရွိမွာ ျဖစ္ေပၚေနတာကလည္း ျပည္သူလူထုရဲ႕အာဏာကို ျပည္သူလူထုရဲ႕လက္ထဲျပန္လည္ေရာက္ရွိျပီး ၊ ျပည္သူလူထုရဲ႔အက်ိဳးစီးပြားကို ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ ေအာင္လုပ္လိုသူေတြနဲ႔ ျပည္သူလူထုရဲ႕အာဏာ ကို လက္နက္နဲ႔အႏိုင္က်င့္ သိမ္းပိုက္ထားျပီး ၊ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားရွာေနသူေတြၾကားက တိုက္ပြဲသာျဖစ္တယ္၊၊


ဒါေၾကာင့္ ဗမာျပည္ကို ( ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးရဲ႕ဘဝေတြ ) တည္ျငိမ္ဖို႔ ၊ ျငိမ္းခ်မ္းဖို႔ ၊ တိုးတက္ ေစဖို႔ဆိုတဲ့ အေျဖမွန္ကေတာ့ စစ္အာဏာရူးတစ္စုနဲ႔ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို အျမစ္ျပတ္ဖယ္ ရွားႏိုင္မွသာျဖစ္တယ္၊၊

တခါတရံမွာ ႏိုင္ငံေရးစကားလုံးေတြကို ဖယ္ရွားျပီးၾကည့္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္၊ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆို စကားလုံးေတြကိုအကာအကြယ္လုပ္ျပီး စစ္တပ္ကိုမႈိင္းတိုက္ထားတဲ့ ၊ ျပည္သူကို ၿခိမ္းေျခာက္ ထားတဲ့ ၊ ႏိုင္ငံတကာကိုလိ္မ္လည္ထားတဲ့ စစ္အာဏာရူးတစုရဲ႕အေရြ႕နဲ႔အတြင္းသရုပ္ကို ရွင္း ရွင္းလင္းလင္းျမင္ႏိုင္ေအာင္လို႔ပါဘဲ၊၊ ဘယ္ႏိုင္ငံမွာမဆို စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို တည္ေဆာက္ခြင့္ ၊ အသက္ရွင္ခြင့္ေပးေနသေရြ႕ ၊ ျပည္သူဟာ အဖိႏွိပ္ခံဘဝနဲ႔ဆင္းရဲတြင္းက ဘယ္ေတာ့မွ လြတ္ေျမာက္မွာမဟုတ္ပါဘူး ၊၊

အခုအခ်ိန္မွာ ဗမာျပည္ရဲ႔အေနအထားဟာ ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမူအတြက္သက္သက္္သာ မကေတာ့ပါဘူး၊ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးအတြက္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္ကေန လြတ္ေျမာက္ ဖို႔ပါရုန္းကန္ရမဲ့ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးက်ိဳးပမ္းမူ တိုက္ပြဲပံုသ႑ာန္အဆင့္ကို ဦးတည္သြားၿပီီျဖစ္ပါတယ္၊၊

ဒီေနရာမွာ အလြန္ႀကီးမားတဲ့အခက္အခဲတစ္ခုက စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကိုဖယ္ရွားဖို႔က်ိဳးစား ေနသူေတြၾကား ရူျမင္ပံုေတြေထြျပားေဝဝါးေနတဲ့ ကိစၥဟာတေန႔တျခား ပိုမိုရူပ္ေထြးလာၾကျပီး ကြဲျပားမူေတြက ပိုမိုနက္ရိူင္းလာတာဘဲျဖစ္တယ္ ၊ ဦးစြာစဥ္းစားႀကည့္ရင္ အေတြးအေခၚပိုင္းအရ စိမ္ေခၚမူေတြျဖစ္ေပၚလာသလုိ ရွိေနခဲ့ေပမဲ့ ၊ တကယ့္ျဖစ္စဥ္ေတြအရကေတာ့ အေတြး အေခၚမတူညီၾကသေယာင္ေယာင္နဲ႔ (တကယ္ကေတာ့) ရပ္တည္ခ်က္ မတူညီၾကတဲ့ျပႆနာ ျဖစ္ပါတယ္ ၊ အေတြးအေခၚတိုက္ပြဲလို႔ ေျပာလို႔မရတာကေတာ့ စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္တာမေကာင္း ေၾကာင္းနဲ႔ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြမေကာင္းေၾကာင္းကို သိပါတယ္လို႔ တဖြဖြေျပာေနသူေတြ တခ်ိဳ႕ကဘဲ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကို တိုင္းျပည္ကယ္တင္ရွင္လိုလို တိုင္းျပည္ကိုတရား ဝင္အုပ္ခ်ဳပ္ေနသူေတြလိုလို သတ္မွတ္ေပးေနၾကတဲ့ကိစၥက ရပ္တည္ခ်က္ဆိုတဲ့ရူေထာင့္ကေန ၾကည့္ျမင္ေနတာျဖစ္တဲ့အတြက္ အေတြးအေခၚလမ္းေႀကာင္းေပၚကေန ေသြခြာၿပီးအက်ိဳးစီးပြား ဆိုတဲ့ဘက္ကိုေရာက္သြားတဲ့အတြက္ ဒီလုပ္ရပ္မ်ိဳးဟာ တိုင္းျပည္တစ္ခုအတြက္ လမ္းေႀကာင္း မွန္ကိုရွာေဖြၾကတဲ့အခါမွာေတာ့ ေတာ္ေတာ္အၾကည့္ရဆိုးတဲ့ျပႆနာျဖစ္တယ္၊၊

ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းအေနနဲ႔ ကိုယ့္ရဲ႔အက်ိဳးစီးပြားေပၚကေန ၾကည့္ျမင္ခ်ဥ္းကပ္က်တာဟာ ႀကီး က်ယ္တဲ့ျပႆနာ တစ္ခုမျဖစ္ေပမဲ့ တိုင္းျပည္တစ္ခုလုံးအတြက္ (သို႔) ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးအတြက္က်ေတာ့ ပုဂၢိဳလ္အက်ိဳးစီးပြားကေနဖယ္ခြာျပီး ရူျမင္သင့္ခ်ဥ္းကပ္သင့္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူအတြက္လုပ္ေနသူေတြပါလို႔ေႀကြးေႀကာ္ေနက်သူေတြအားလုံးမွာ ငါ ဘာျဖစ္ခ်င္တာလဲဆိုတာထက္ တိုင္းျပည္အတြက္ ျပည္သူအတြက္ ဘာျဖစ္ခ်င္တာလဲဆိုတာက ပိုအေရးႀကီီးပါတယ္၊၊

အေတြးအေခၚပိုင္းအရ ျပည္သူလူထုအတြက္အေျခခံျပီးေတာ့စဥ္းစားတယ္ဆိုရင္ ျပည္သူေတြ ငတ္ေနတယ္ဆိုတာေလာက္နဲ႔ မလုံေလာက္ေတာ့ပါဘူး ငတ္ေနတာကိုေကၽြးထားႏို္င္ဖို႔ စီးပြား ေရးအထိုင္တစ္ခုထဲကေန ရူျမင္ေနလို႔မရႏိုင္တဲ့အေႀကာင္းအခ်က္က စီးပြားေရးစနစ္တခု တည္ၿငိမ္ဖို႔ တိုးတက္ဖို႔ရာ ခိုင္မာတဲ့ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မရွိဘဲမရႏိုင္လို႔ျဖစ္ပါတယ္ ၊ ဘာေႀကာင့္ဆို ႀကိဳးနီစနစ္နဲ႔ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ ဘယ္လိုစီးပြားေရးစနစ္မ်ိဳးမွ မွန္မွန္ကန္ကန္တိုးတက္မူ မရႏိုင္သလို ၊ အခ်က္အခ်ာက်တဲ့စီးပြားေရး ျဖစ္စဥ္ေတြအားလုံးဟာ လူတန္းစားတစ္ခု ဒါမွမဟုတ္ လက္တစ္ဆုပ္စာ လူေတြလက္ထဲမွာဘဲရွိေနမွာျဖစ္လို႔ျဖစ္တယ္ ၊၊

ဒါေႀကာင့္….. လြတ္လပ္တဲ့ဘဝတည္ေဆာက္မႈနဲ႔ တည္ျငိမ္ခိုင္ခန္႔တဲ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ိဳး မျဖစ္ ေပၚႏိုင္တဲ့အေနအထားမ်ိဳးမွန္သမွ်ကို ဖယ္ရွားပစ္ဖို႔ရာ အေရးအႀကီးဆုံးကိစၥရပ္ျဖစ္လာတယ္။ အေျခခံမမွန္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမူေတြနဲ႔ ျပည္သူကို စစ္စစ္မွန္မွန္အက်ိဳးရွိေစဖို႔ဆို တာကေတာ့အတၱမာန္နနဲ႔ စိတ္ကူးယဥ္ဆန္တဲ့သူေတြရဲ႕ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဘဝလြတ္လပ္ေအး ခ်မ္းဖို႔ရာအတြက္ အေကာင္အထည္ျဖစ္မလာႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးခ်ဥ္းကပ္မူမ်ိဳးသာျဖစ္ေပလိမ့္မယ္၊၊

တစ္စံုလုံးေျပာင္းလဲမွရမဲ့အေဆာက္အအုံတစ္ခုကို ဟုိေနရာေျပာင္း ၊ ဒီေနရာလဲလုပ္ရံုနဲ႔ ျပည္ သူေတြရဲ႔စစ္ကိုလိုနီလက္ေအာက္က နင္းျပားဘဝနဲ႔အက်ပ္အတည္းအားလုံးဟာ ေကာင္းမြန္ လာစရာမရွိပါဘူး ၊ ခြဲစိတ္ပစ္ဖို႔လိုေနတဲ့ စစ္အာဏာရွင္ကင္ဆာစနစ္ဆိုးေအာက္ကေန လုံးဝ လြတ္ေျမာက္မွသာ ျပည္သူေတြရဲ႔ဘဝဟာ လူခ်င္းတူတူသူခ်င္းမွ်မွ်ဘဝမ်ိဳးကို ေရာက္ႏိုင္မယ္ ဆိုတာ သိထားဖို႔လိုပါတယ္။ စစ္အာဏာစနစ္ဆိုးရဲ႕ တျဖည္းျဖည္းလႈိက္စားလာမႈေၾကာင့္ (ဘဝရပ္တည္မူနဲ႔ဆက္လက္အသက္ရွင္သန္ေရးအတြက္ရုန္းကန္ေရြ႔ရွားႀကရင္း) မသိမသာ အေျခအေနကေန ခုဆိုရင္သိသိသာသာျဖစ္ေပၚလာျပီျဖစ္တဲ့ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးရဲ႕ စိတ္ဓါတ္ ပိုင္းဆိုင္ရာခ်ိဳ႔ယြင္းပ်က္ဆီးေနမူဟာ အနာဂါတ္မ်ိဳးဆက္အားလုံးအတြက္ အေရးအႀကီးဆုံး စိမ္ေခၚမူတစ္ရပ္ျဖစ္ေနၿပီီဆုိတာ ႏိုင္ငံေရးဝန္းက်င္တစ္ခုလံုးအေနနဲ႕ကို ထည့္သြင္းတြက္ ခ်က္ရမဲ့အခ်က္ျဖစ္တယ္၊၊
အဓိက်တဲ့ ေၾကာက္စရာအေကာင္းဆုံး အေနအထားႏွစ္ရပ္ကေတာ့ အေႀကာက္တရားလြမ္း မိုးခံထားရတဲ့စိတ္နဲ႔ကိုယ္က်င့္တရားကို တန္းဘိုးမထားတတ္ေတာ့တဲ့စိတ္ဘဲျဖစ္တယ္၊ ဒီအ ေျခ ၏အေနကိုဘာေႀကာင့္ေရာက္လာရသလဲဆိုေတာ့ ဥပေဒမဲ့မတရားဖိႏွိပ္ရက္စက္မူမ်ားကို အသက္သြင္းႀကီးထြားေနေစတဲ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆိုးန႔ဲ႔ ဒီစနစ္ကိုေမာင္းႏွင္ေနသူေတြ ေၾကာင့္ျဖစ္ျပီး ၊ တဖက္မွာေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးဝန္းက်င္တစ္ရပ္မရွိတဲ့အတြက္ မိမိ တို႔ရဲ႕မူရင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာရွိတဲ့ စံတန္ဘိုးေတြကိုပစ္ခ်ျပီး ဘဝကိုရပ္တည္ေနရတဲ့အေရြ႕ ေတြေႀကာင့္ဘဲျဖစ္တယ္ ၊၊
ဒါေႀကာင့္…
တိုင္းျပည္ကိုခ်စ္တယ္၊ ျပည္သူကိုခ်စ္တယ္ဆိုၿပီး ေကာင္းေအာင္လုပ္ခ်င္သူမ်ားအေနနဲ႔ ျပည္ သူလူထုအတြက္စားရရံု ၊ ဝတ္ရရုံ ၊ ေနရရုံစဥ္းစားေပးၾကမဲ့အစား စိတ္ပိုင္းနဲ႕ရုပ္ပိုင္းႏွစ္ခုစလုံး လြတ္လပ္၊ရွင္သန္တဲ့ ဘဝမ်ိဳးေတြျဖစ္ေပၚလာေအာင္ အေျခခံစဥ္စားခ်က္ေတြကို ျပင္ဆင္ၾက မယ္ဆိုရင္ ပိုေကာင္းတဲ့ခ်ဥ္းကပ္မူျဖစ္ပါလိမ့္မယ္၊၊
(တကယ္ကလူ႔ဘဝဆိုတာ စားဝတ္ေနမႈဆိုတဲ့ ေဘာင္ထက္ေက်ာ္လြန္တယ္ဆိုတာကို ထည့္ သြင္းပုံေဖာ္ေပးႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္၊၊)

သက္ထြန္း

အျပည့္အစံုဖတ္ခ်င္ရင္>>>

Wednesday, September 23, 2009

ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး (၂) ႏွစ္ေျမာက္ လႈပ္ရွားမႈ..

အျပည့္အစံုဖတ္ခ်င္ရင္>>>

Saturday, September 12, 2009

အိုဘယ့္ … တမာန္ေတာ္


၁ -
ေဟာ့ဒီ တ၀ါး၀ါးေအာ္ေနတဲ့ အေမွာင္ထဲ
ေျမြတေကာင္ရဲ႕ တြန္သံေတြလို
ၾကယ္ေတြကို ကလူ၊ ေကာင္းကင္ကိုျဖတ္
အိမ္မက္ သစ္ပင္ေပၚ ခပ္ဖြဖြေျခသံ
ငါ့အမက္ေမာဆံုး မႈိင္းတုိက္ခံရျခင္းအတြက္
ေခတၱနားဆင္ပါ …
အို.. ညရဲ႕ဂုတ္ေပၚ ခြစီးထားတဲ့ ေလခၽြန္သံပြဲေတာ္။

၂ -
မည္းနက္နက္ ညဝတ္ရံုေပၚ ရွပ္တိုက္ေျပးေနတဲ့
အိုဘဲ့ ခရီးသည္ …. ၊
သူမရဲ႕တဖက္မွာ ငါ့ပ်ိဳးပင္ေတြ ခါးကိုင္းေနေလရဲ႕
ငါ့ၿမိဳ႕လယ္ကြက္ထဲ ၊ ပတ္ၾကားအက္ ႏွုတ္ခမ္းတစံုဟာ
ခပ္ရိုင္းရိုင္း သက္ျပင္းထဲ ပ်ိဳးႀကဲရင္း
ဒရြတ္တိုက္ဆြဲ၊ အေသေကာင္ ျဖစ္မဲ့အေၾကာင္း
ေျပာျပပါကြဲ႕ ... … ။

သြတ္ခ်ာပါဒ ငါ့ဇာတိက အတြက္
ႏံုခ်ာခ်ာ အိတ္တလံုးနဲ႔ တိမ္ဖံုးျခင္းကိုေဖါက္
လမ္းေပ်ာက္ေနတဲ့ ေရစီးေၾကာင္းကိုလဲ
သီခ်င္းေဟာင္းတပိုဒ္ ဆိုျပပါ၊
ငါ့ဝတၱဳကို ေက်ာေပၚတင္ရင္း
သင့္ေရွ႕
ကုန္ၾကမ္းထုပ္၊ ကုန္သည္လက္
မင္းအဆက္ဆက္ အေမြေပးပံု
ျပန္႔က်ဲေနတဲ့ ငါ့ဆံရိုင္းနဲ႔ ဒုန္းစိုင္းပါလွည့္ … …။

သင့္ရဲ႕ေအာက္က အအိပ္မက္ျမစ္ရဲ႕
ပခံုးသားကိုရိုက္ပါ၊ သူလဲ ငါ့ဇက္ႀကိဳးကိုကိုင္သူေပါ့၊
အစြယ္ေဖြးေဖြးနဲ႔ ဟိန္းေဟာက္တတ္တဲ့ ညနာရီေတြ
ရူးသြတ္ေသာ အေသေကာင္ေတြအေပၚ
ခတ္ဖြဖြ ေျခလွမ္းနဲ႔၊ ခပ္ကိုင္းကိုင္းမိုးကုပ္အစ၊
အရိုးထုပ္ေနတဲ့ လြင္ျပင္ဘဝမွာ
သရဖူကိုေဆာင္း အၾကမ္းဆံုးေသာ စကားဆို
ဗ်တ္ေစာင္းအိုရဲ႕ ေနာက္ပိုင္းေတးနဲ႔
ၾကယ္ေတြကိုလဲ ခူးယူပါကြဲ႕ … …။

၃ -
ပါးေရတြန္႔ ပင္လယ္ရဲ႕ ေသာင္ေပၚေမးတင္
ေျမြတေကာင္ရဲ႕ မ်က္ခံုးေမႊးစပ္မွာ
ေျမျမဳတ္ေနတဲ့ ငါ့ခ်စ္သူေပါ့၊
မင္း သတင္းစာေတြရဲ႕ အဆံုးသပ္ျခင္း
ငါ့ႏွုပ္ခမ္းနဲ႔ နမ္းထားတဲ့ ေပးစာဆိုပါေတာ့၊
အန္ခ်ပါကြဲ႕ အို ….. ခရီးသည္ …
လက္ျပတတ္တဲ့ သေဘၤာတစင္းရဲ႕ ေျခဖေနာင့္နားက
ေလဘာေလွ်ာက္ သက္ျပင္းတို႔ နံရံ ပြင့္တဲ့အေၾကာင္း၊
နာရီစင္ေပၚက ေျခစံုရဲ႕ ေလေပၚအနမ္း
အလင္းတုိင္ မ်က္ႏွာ၀ရဲ႕ ေျပာင္းျပန္က်မ်က္ရည္ေပၚ
ကုိယ္လံုးတီးဦးေႏွာက္ရဲ႔ က်ဆံုးေသာ ပ်ဳိးပင္၊
အ႐ိုးစင္ေပၚတင္ထားတဲ့ “ခ်စ္ျခင္း”
အဆိပ္မိ တြဲလြဲခို စို႔နင့္ျခင္း သရဖူ
ရင္ဘတ္ေဟာင္းေလာင္းရဲ႔ ခ်စ္သူလႈိင္းပုပ္အရပ္ ….။

အို …. ေသခ်ာၾကည့္လိုက္ပါ
ခ႐ုေကာင္ေတြ ထုပ္ပိုးထားတဲ့ အႏွစ္သက္ဆံုး
မ်က္ရည္ေလွာင္တမံ၊ ကုန္းထဖို႔ျပင္ေနတဲ့ စကားထြက္ အရပ္
ငါ ပ်ဳိးၾကဲခဲ့၊ အနမ္းလယ္ႏွစ္ဧက
ပင္လယ္ကိုပစ္ေပါက္မဲ့ သတင္းလႊင့္ေရဒီယိုနဲ႔
ငါ့ကို လိမ္လည္ထားတဲ့ သားေကာင္ေတြအေၾကာင္း စလံုးေပါင္းရင္း၊
ခပ္ေ၀းေ၀းက
တေယာတလက္
ေက်ာက္ေဆာင္
မွန္တခ်ပ္နဲ႔
မုန္းတုိင္းဆင္ပါကြဲ႔ ….။

၄ -
ပင္လယ္ကို ေသြးထိုးစမ္းမယ့္ ငါ့တမာန္ေတာ္
ငါ့ေမြးေန႔ေပၚက လက္မွတ္တခုနဲ႔
သူ႔ေမြးေန႔ရဲ႕ လက္ျပ ေျခတစံုထဲက
တေယာထိုးျခင္း အတတ္ေတြကို သင္ျပကြဲ႔၊
စတ္လစ္စလစ္ၿမိဳ႕ရဲ႔ အန္းမဲ့ ကပ္ဆိုက္ျခင္း
နံရံကပ္ ဦးေႏွာက္ ပိုစတာထူပြဲေတြမွာ
စလံုးမေပါင္းတတ္ေသးတဲ့ ေပါင္းကူးတံတားအတြက္
အိမ္မက္ေတြ မ တင္မယ့္ညကုိ သရဏဂံုတင္ခိုင္းပါ။

႐ႈံးနိမ့္လဲက် ႐ႊံေရာင္သရဖူရပ္၀န္းရဲ႕
အေလးျပဳ ကုန္းထမဲ့၊ ေရပန္း
ဆာေလာင္ေသာကေလးရဲ႕ တြန္းလွန္အလံျဖဴ
ရဲ၀ံ့မဲ့ ပစ္ကြင္းတခုေပၚက ျမားႏွစ္စင္း
အသိဥာဏ္ကို ခြစီးမဲ့ မ်ဳိးေစံ ပိရမစ္၊ ဒါဟာ
ျမက္ပင္နဲ႔ မိုးကုပ္အစပ္ၾကားမွာ ခံုးထလာမယ့္
သံစဥ္ ၇ မ်ဳိး ရွာဖို႔လိုေၾကာင္း ေသြးထိုးစမ္းပါကြဲ႔ …။

၅ -
တာ၀န္ေက်စြာ ေက်ာပိုးအိတ္ကို ျဖည္ခ်တဲ့
အိုဘဲ့ … ငါ့ရဲ႔ တမာန္ေတာ္ …
ေက်းဇူးတင္စြာ ငါတုန္႔ျပန္၏၊
ငါဆိုတာကိုလဲ ငါ႐ုပ္သိမ္းရဲ၏၊
အဓိပၸါယ္ရွိတဲ့ ငါ့အလံကို ပင္လယ္ေပၚျဖန္႔ရင္း
တထပ္တည္းက် ေျခရာတစံု ျဖစ္ခဲ့ရင္
သက္ျပင္းတို႔ရဲ႔ တံခါးဖြင့္ပြဲ အရက္ေသာက္ျခင္း
စေန ေပၚ က်ထားတဲ့ မ်က္ရည္၏ အေရာင္ေျပာင္းလဲျခင္း
ငါ့ေျမႀကီးတို႔နဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ ႏႈတ္ခမ္းတခု
…….. ဒါဆို
ေက်းဇူးတင္စြာ ငါ တုန္႔ျပန္၏
ငါ ဆိုတာကိုလည္း ငါ ႐ုပ္သိမ္း၏။

KN

အျပည့္အစံုဖတ္ခ်င္ရင္>>>

Monday, September 7, 2009

၁/၄၄ မွတ္တမ္း


၁/၄၄ မွတ္တမ္း

ကိုးလ လည္ ဆယ္လ ဖြား
ဝမ္းေရ(ရည္) စပ္လြန္းသလားလို႕ပါတဲ့
ေယာက်ၤားေလးလား မိန္းခေလးလားတဲ့
ေယာက်ၤားေလး ေဟ့…
(ေမြးရက်ိဳးနပ္ၿပီတဲ့…)
သားငတ္ေနတဲ့ အေမ
ဂုဏ္ယူခဲ့ဘူးသတဲ့ေလ
(၁၉၆၅)။

ရွားရွားပါးပါးရတဲ့သား
က်န္းမားေရးဂရုစိုက္..ဟ
ဒီေကာင္ကခ်ဴခ်ာတယ္ေနာ္
ပိန္ပိန္ပါးပါးနဲ႔ ငါ..
သနပ္ခါးေလးလိမ္းၿပီး
အျဖဴအစိမ္းေလးဝတ္လို႕
လာ..သား ေက်ာင္းသြားၾကရေအာင္
ပညာတတ္ႀကီးျဖစ္ေအာင္သင္ေနာ္
ဟုတ္ကဲ့..
ငါေက်ာင္းတက္ရၿပီးေဟ့…ငါေက်ာင္းတက္ရၿပီ…
ေမွာင္ကုတ္ကုတ္ ေက်ာင္းႀကီးထဲ
ဒါ ေက်ာင္းသားသစ္ေနာ္
ဆရာမေျပာလိုက္မွ မ်က္ေရ ေတြ ဝဲေနလိုက္မိတာ
အေမသားအိမ္ျပန္လိုက္မယ္ေလ
မရဘူးေနခဲ့ရမယ္တဲ့
ရက္စက္လိုက္တဲ့ အေမမ်ားေနာ္
အိမ္ျပန္ေတာ့ ငိုလိုက္ရတာမ်ား
အဲ့ဒါ (၁၉၇၁) မူလတန္းေက်ာင္းသားတေယာက္ရဲ႕
ျဖစ္ရပ္မွန္ေတြပါ။

ေက်ာင္းသားေတြနားေထာင္စမ္း
ေက်ာင္းႏွစ္လပိတ္တယ္..
(ဟိုက္)
ေပ်ာ္စရာႀကီးေဟ့
ဘာျဖစ္လို႕လဲဆရာမ
ရန္ကုန္မွာ ေက်ာင္းသားေတြရုတ္ရုတ္ရုတ္ရုတ္ျဖစ္ေနလို႕
ဘာျဖစ္…ေခါက္…အား
အဲ့ဒါ သံစဥ္ျဖစ္သြားမွန္း
(၁၉၇၄) တုန္းက က်ေနာ္တကယ္မသိခဲ့တာပါ ဆရာမရယ္။

ေက်ာင္းသားေတြနားေထာင္ေနာ္
ေက်ာင္းႏွစ္လပိတ္တယ္..

(ဟင္)
ဘာျဖစ္လို႕လဲဆရာမ
ရန္ကုန္မွာေက်ာင္းေတြပိတ္ေနၿပီ
ဘာျဖစ္လို႕လဲဆရာမ
ဟယ္.. ဒီေကာင္ေလး
ခေလးလိုမေနတတ္ပါလား
(၁၁) ႏွစ္သားတေယာက္မွာ
ဒီလိုသိခ်င္ေနတဲ့စိတ္ရွိတာ
မေကာင္းဘူးလားဆရာမရယ္
ဆရာမ မေျပာျပေပမဲ့
အေဖက ေျပာျပခဲ့တယ္ေလ
ေက်ာင္းသားေတြ ဆႏၵျပၾကလို႔တဲ့
ေအာ္…ဘာျဖစ္လို႕ပါလိမ့္ (၁၉၇၆) ရယ္..။

ေက်ာင္းေပါင္းစံု ေဘာ္လံုးပြဲ
ဟုတ္တယ္ က်ေနာ္ဝါသနာပါတာေဘာ္လံုး
အ.ထ.က(၁) ဖိုင္နယ္ႏွစ္က
ေက်ာင္းက ဒိုင္း ရေပမဲ့
က်ေနာ္က ဒိုင္းမရခဲ့ဘူး
အတိုင္းမရ ရင္ခုန္ဘူးတဲ့ေကာင္မေလးက
တို႔မွာ ရွိေနၿပီတဲ့ေလ
သူ႔မွာ ဘာရွိတာလဲ..
က်ေနာ့္မွာ ရင္ခုန္သံေတြ ဒီေလာက္မ်ားတာ
ၾကာပါတယ္ကြာ ေက်ာင္းေျပးၿပီး ထန္းရည္သြားေသာက္ပစ္လိုက္တယ္
ေက်ာင္းေျပးတာလား အခ်စ္ေျပးတာလား
က်ေနာ္ ေကာင္းေကာင္းမသိျဖစ္ခဲ့တာ
(၁၉၇၉) ဂစ္တာပိုး ဝင္ကာစကေပါ့…။

မႏၱေလးေရာက္ ရွမ္းတေယာက္..
မင္း ဘယ္လမ္းသြားသြား..
ဆဌမေျမာက္ရည္းစား..
လမ္းဆက္ေလွ်ာက္မယ္..
ဟုတ္တယ္…
က်ေနာ္ လမ္းဆက္ေလွ်ာက္တယ္
ငါ႕ကိုမုန္းတာ ရပ္ကြက္လူႀကီးလို႕သိလိုက္ရတဲ့အခါ
ကိုသန္းႏိုင္က က်ေနာ့္သူရဲေကာင္းေပါ့ဗ်ာ
ဂစ္တာတီးရင္ လမ္းသရဲတဲ့
လမ္းမွာမတီးလို႕ အိမ္မွာတီးရင္
အေမက နားၿငီးတတ္ေတာ့
အိမ္သရဲေတာ့ က်ေနာ္အျဖစ္မခံႏိုင္ဘူး
ပါတီတို႕ ေကာင္စီတို႕ရယ္
ငါ႕ကိုမုန္းတာဘယ္သူေတြလဲ (၁၉၈၂)

စစ္နဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ခိုင္ထူး..
၈/၈၂ အင္းယား..
အေဆာင္က ဂစ္တာသမားေတြထဲ
ေဘစ္ တီးတဲ့ က်ေနာ္ကို
ေကာင္မေလးတေယာက္ကေျပာဘူးတယ္
အေခြထုတ္ပါလားတဲ့
ဟိုေလ... စာေလးေခြကိုေျပာတာတဲ့
ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္ေပ်ာ္ပါတယ္ အမိရယ္
မထိတထိေျပာေပမဲ့ ငါကမင္းကို….
နာရီေပၚကမ်က္ရည္စက္ေတြ ေပးခဲ့ႏိုင္တာကိုး
(၁၉၈၆) ရဲ႕ အပိုင္းအစေလးရယ္။

(၁၉၈၈) ေက်ာင္းသားထုအခြင့္အေရး
ဖမ္းဆီးေက်ာင္းသားျပန္လြတ္ေပး
ေက်ာင္းသားသမဂၢဖြဲ႕စည္းေရး
အေရးေတာ္ပံုေအာင္ရမည္
ဘဝဂ္ညံတဲ့အထဲ မဆလ မုန္းတဲ့က်ေနာ္
ေခၚစရာေတာင္မလိုဘူး
သပိတ္စံု သူပုန္ထ ရရင္ရမရရင္ခ်
စက္တင္ဘာ ညေတြက
က်ေနာ္ကို ေဆးေျခာက္မရွဴရလို႔ အမိန္႔ေပးလိုက္တယ္။

စစ္အစိုးရကို တိုက္ရမယ္
အေဟာင္းေတြေနရာမွာ အသစ္ေတြနဲ႕ အစားထိုးရမယ္
ဒီေတာ့က်ေနာ္လဲ လူ႕ေလာကအေဟာင္းထဲမွာ
လူ႕ေဘာင္သစ္ျဖစ္လာခဲ့ရတယ္ (၁၉၈၉) ရယ္
(၉၀) ေရြးေကာက္ပြဲ အာဏာလႊဲမေပးေတာ့
ရရင္ရ မရရင္ခ်ရမွာေပမို႕
ေသဘို႕မေၾကာက္လို႕ ေတာ့ထဲဝင္ ေတာင္ႀကီးဂြင္ကေပါ႕ဗ်ာ
ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ မဲနယ္ေတာင္
မိုးဖရား၊ဖဖရား အေမေနမွေကာင္းရဲ႕လား…။

အာဏာသစ္ရဲ႕စစ္ေခၚသံ
လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲ
ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္လက္စြဲ
ယံုၾကည္ခ်က္ပဲဗ်ာ
(၉၁) ကေန (၉၄)ဟာ နယ္စပ္မ်ဥ္းေပၚက
သူပုန္ႀကီးက်ေနာ္ အပုန္ႀကီးေပ်ာ္ခဲ့ဘူးတာေလ။

(၁၉၉၇) တပ္မဟာေျခာက္မွာ
ထပ္ကာထပ္ကာကိုေသာက္ခဲ့တာအရက္
ရင္မွာဟာတယ္ေလဗ်ာ မေဟသီ မရွိ ေပသည္ငတိ ေပါ႕ဗ်ာ
ေနထိုင္မထိရင္ ေရာခ္ဂီတနဲ႕ ေခ်ာ့သီၾကရတာေပါ့
ငွက္ေပ်ာပင္စားတဲ့ ငါ႕ဗိုက္ထဲမွ
က်ည္ဆံက ဝင္တယ္ဗ်ိဳ႕
ဟုတ္တာေပါ႕ေလ စစ္တိုက္တယ္ဆိုတာ
ပန္းနဲ႕ေပါက္တာမွမဟုတ္တာကိုး…။

ဒဏ္ရာစစ္မွာ အျပန္တရာျဖစ္တာက
တံတ်ာအခ်စ္ အမွန္လာျဖစ္ျခင္ေတာ့
ရဲေဘာ္တို႕ေရ အမွန္အကန္လာခ်စ္သူနဲ႕ေတြ႕ပါေရာဗ်ိဳ႕
(၁၉၉၇) ေတာထဲက အခ်စ္ဆိုတာ
ဝက္သားနဲ႕ ဆန္တအိပ္ ဝဝစား ေဝးေဝးေရွာင္
အိုေအာင္မင္းေအာင္ေပါင္းၾကမွာကလား။

(၁၉၉၈) မွာ သမီးႀကီးေမြးတယ္
က်ေနာ္(ထိုင္း) ေရာက္တယ္
သူပုန္ဆိုတာေတာ့တျပားမွမေလ်ာ့ဘူးေနာ္
က်ဳပ္က ထိုင္းရဲကလြဲလို႕ ဘယ္သူ႕မွမေၾကာက္တတ္ဘူး
တီတီတာတာေလးေျပာေတာ့ သမီးကခ်စ္စရာေလး
သူ႕အေမဆိုေျပာမေနနဲ႕ေတာ့
ေဟာဆိုိ တေယာက္
မေျပာမဆိုနဲ႕ ေရာက္တယ္ဗ်ာ
(၂၀၀၀) ရၿပီ...ေနာက္ထပ္သမီးတေယာက္။

(၂၀၀၄) က်ေနာ္သူပုန္ႀကီးပါဗ်ာ
မယံုရင္ က်ေနာ့္မိန္းမကိုေမးၾကည့္ပါေပါ့
ဟုတ္တယ္..
ေတာ္လွန္ေရးသမားတေယာက္ရဲ႕
ဒုကၡသည္သြား ေတာလားေပါ႕ဗ်ာ
(ယူအင္) ေလွ်ာက္မွ အူအဝင္ေတာင့္ရေတာ့မွာကလား
မထူးေတာ့ဘူးသမီးတို႕ေရ….

(၂၀၀၆) ေရာက္ေတာ့
ေရျခားေျမျခား အေမရိကားတဲ့
သြားကြာ…
ရီဖ်ဴဂ်ီသမားျဖစ္လည္း ႏိုင္ငံေရးလုပ္လို႕ရတယ္။
အနည္းဆံုးသမီးတို႕ ပညာတတ္မယ္
လူထုကိုသာမေမ့နဲ႕
အားတင္းသာထားကိုယ့္လူ
လုပ္ႏိုင္တာလုပ္
ေပးႏိုင္တာေပး
ေကၽြးႏိုင္တာေကၽြးေပါ့ကြာ။

ဟုတ္တယ္ဗ်ာ
အခု (၂၀၀၉) က်ေနာ္ ၄၄ ႏွစ္
ေတာ္လွန္ေရး ႏွစ္ ၂၀
ပစ္ပယ္လို႕မရဘူးေနာ္
ေအာ္…သမီးတို႕ေရ
မင္းတို႕အရြယ္ေလးေတြ
ျမန္မာျပည္မွာေလ..
ကဗ်ာမပီ စာမမွီလို႕
ျမန္မာ့ျပည္ ရတနာေလးေတြေလ
မ်က္ႏွာငယ္ညွိဳးေနၾကတာဟာျဖင့္
အေဖ့ရင္မွာ တိုးလို႕သာနင့္…။

ဂင္ႀကီး

အျပည့္အစံုဖတ္ခ်င္ရင္>>>

Friday, September 4, 2009

ငါဆိုတဲ့ေတး

ငါဆိုတဲ့ေတး

ငါအိပ္မေပ်ာ္တဲ့အခါ
ဝိုင္တခြက္ေသာက္လို႔ရတယ္။
ၿပီးေတာ့ က်ိန္စာသင့္မေနတဲ့
ဂစ္တာတလံုးနဲ႔ တညလံုးေနလို႔ရတယ္။

ငါဗိုက္ဆာတဲ့အခါ
ထမင္းအဝစားလို႕ရတယ္။
ၿပီးေတာ့ ေလ့က်င့္မႈျပည့္ေနတဲ့
ကားတစီးကို စီးလို႔ တေနကုန္အလုပ္လုပ္လို႔ရတယ္။

ရဲေဘာ္ေရ မင္းအိပ္မေပ်ာ္တဲ့အခါ
ၿပီးေတာ့ က်ိန္စာသင့္ေနတဲ့နံရံကို
လက္သီးနဲ႕ထိုးေနရမွာေပါ့
ေနာက္ …မင္းႏွလံုးသားမွာ
ဒါဏ္ရာေတြနဲ႕ကခုန္ေနမွာပါေလ။

ရဲေဘာ္ေရ မင္းဗိုက္ဆာေနတဲ့အခါ
ထမင္းက်န္ေလးမွရွိရဲ႕လား
ဟာတာတာျဖစ္ေနတဲ့ မင္းဝမ္းၿငိမ္းေအာင္
ခံယူခ်က္ေတြပဲ မ်ိဳခ်ရမွာေပါ့ေနာ္။

စိတ္ခ်ပါ ရဲေဘာ္ေရ
ေရေျမျခားေနေပမဲ့
ရဲေဘာ္ကိုဂုဏ္ယူတမ္းတေနတဲ့
ငါ႕ႏွလံုးသားမွာေလ
မင္းကိုတမ္းတရင္း…

အလြမ္းသီခ်င္းေတြ ငါဆိုေနမွာဟုတ္ဘူး...။

ယဥ္ထြန္း

အျပည့္အစံုဖတ္ခ်င္ရင္>>>

  © ဦးဂင္ႀကီး ျမန္မာ သို႕မဟုတ္ ေတာ္လွန္ဘေလာ္ဂါ ၂၀၀၈

ေအာက္မွ အေပၚသို႕