Thursday, September 24, 2009

စဥ္းစားခ်က္(၁)...


အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး(သို႔) အမိ်ဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးဆိုတဲ့စကားဟာ အင္မတန္ ေျပာလို႔ေကာင္းတဲ့ ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆန္တဲ့ တူရူခ်က္ကို တိမ္းညြတ္တဲ့စကားလုံးမ်ိုးျဖစ္ေနသလို ၊ ႏိုင္ငံတကာအခင္းအက်င္းမွာ ေထာက္ခံမူရေစမဲ့စကားလုံဲးမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္ ၊၊

သို ့ေပမဲ့ ဗမာျပည္နဲ႔ျပည္သူလူထုအတြက္ကေတာ့ ေသေသခ်ာခ်ာဆန္းစစ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္- စစ္အာဏာရူးလူတစ္စုရဲ႕ တိုင္းျပည္အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာကို မတရားရယူထားဖို႔နဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ရပ္ တည္ခ်က္ ရွည္ၾကာေရးအတြက္သက္သက္သာျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ေတြ႔ရလိမ့္မယ္၊၊

ဘာေၾကာင့္ဆို ျပည္သူလူထုနဲ႔စစ္တပ္ၾကားမွာ ဘာႏိုင္ငံေရးျပႆနာမွမရွိပါဘဲ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုအခ်င္းခ်င္းၾကား တိုင္းျပည္အာဏာေဝခြဲေရးအတြက္ အခ်င္းမ်ားၿပီးျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ့ျပည္
တြင္းစစ္မရွိဘဲ ( စစ္အာဏာရွင္ကေန တိုင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ားနဲ႔ လူမ်ိဳးစုျပည္သူမ်ားကို ေခ်မႈန္းတိုက္ခိုက္ေနတဲ့ ေဒသအလိုက္ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္မ်ိဳးေတာ့ရွိေနတယ္) ၊ အ မ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးပ်က္ျပားေနသေယာင္၊တိုင္းျပည္ျပိဳကြဲေတာ့မလိုလို၊ တိုင္းတပါးကလာၿပီး သိမ္းပိုက္ေတာ့မလိုလို ၊အဲဒီ့ ေယာင္ေယာင္ေတြ၊လိုလိုေတြနဲ႔ ျပည္သူလူထုနဲ႔ တိုင္းျပည္ကို ကာကြယ္ရမဲ့ အမ်ိဳးသားစစ္တပ္ကို ဖက္ဆစ္တပ္လိုအသြင္ေျပာင္းေစၿပီး ၊ ျပည္သူေတြရဲ႕အ ခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာကို ျပည္သူ႔သေဘာဆႏၵမပါဘဲ မတရားသိမ္းပိုက္ထားျပီး ၊ တိုင္းျပည္ရဲ႕ေျမ ေပၚေျမေအာက္သယံဇာတေတြကို အလြဲသုံးစားျပဳေနတဲ့ ၊ စစ္ေခါင္းေဆာင္တစ္ခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ၊ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲေတြနဲ႔ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မူေတြ ၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳး ေဖာက္မႈေတြ ၊ ဥပေဒမဲ့ အႏိုင္က်င့္ အုပ္ခ်ဳပ္မူေတြ ၊ တုိင္းျပည္အာဏာကို အလြဲသုံးစားလုပ္ ေနမႈေတြသာျဖစ္တယ္၊၊

တကယ္က တုိင္းျပည္တခုရဲ႔အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာဆိုတာ ျပည္သူလူထုထံကသာဆင္းသက္ တာျဖစ္သလို ၊ အမ်ိဳးသားစစ္တပ္ဆိုတာ လူတန္းစားတစ္ရပ္ မဟုတ္သလို ၊ လူမ်ိဳးစုတရပ္ လည္းမဟုတ္ပါဘူး၊၊စစ္တပ္ဆိုတာ တိုင္းျပည္ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုသာျဖစ္ျပီး ၊ ျပည္သူ ကို အလုပ္အေက်ြးျပဳဖို႔သာျဖစ္ပါတယ္ ၊တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေတြရဲ႔ ရပိုင္ခြင့္ေတြ ၊ ျပဌာန္းပိုင္ ခြင့္ေတြဆိုတာ ႏိုင္ငံေရးအရ စားပြဲဝိုင္းမွာေျဖရွင္းရမွာသာျဖစ္ပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ စစ္ေခါင္း ေဆာင္ေတြေျပာေနသလို အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဆိုတာဟာ၊ စစ္အာဏာရူးလက္တ ဆုပ္္စာလူတစ္စုနဲ႔ ျပည္သူလူထုၾကားမွာ ဘာမွလုပ္စရာမလုိအပ္သလို ၊ ရွိလဲမရွိပါဘူး ၊ တ ကယ္ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ဗမာျပည္ရဲ႔ႏိုင္ငံေရးျပႆနာအားလုံးဟာ စစ္အာဏာရွင္လူတစုေၾကာင့္ သာျဖစ္ေပၚေနတာျဖစ္ျပီး ၊ လက္ရွိမွာ ျဖစ္ေပၚေနတာကလည္း ျပည္သူလူထုရဲ႕အာဏာကို ျပည္သူလူထုရဲ႕လက္ထဲျပန္လည္ေရာက္ရွိျပီး ၊ ျပည္သူလူထုရဲ႔အက်ိဳးစီးပြားကို ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ ေအာင္လုပ္လိုသူေတြနဲ႔ ျပည္သူလူထုရဲ႕အာဏာ ကို လက္နက္နဲ႔အႏိုင္က်င့္ သိမ္းပိုက္ထားျပီး ၊ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားရွာေနသူေတြၾကားက တိုက္ပြဲသာျဖစ္တယ္၊၊


ဒါေၾကာင့္ ဗမာျပည္ကို ( ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးရဲ႕ဘဝေတြ ) တည္ျငိမ္ဖို႔ ၊ ျငိမ္းခ်မ္းဖို႔ ၊ တိုးတက္ ေစဖို႔ဆိုတဲ့ အေျဖမွန္ကေတာ့ စစ္အာဏာရူးတစ္စုနဲ႔ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို အျမစ္ျပတ္ဖယ္ ရွားႏိုင္မွသာျဖစ္တယ္၊၊

တခါတရံမွာ ႏိုင္ငံေရးစကားလုံးေတြကို ဖယ္ရွားျပီးၾကည့္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္၊ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆို စကားလုံးေတြကိုအကာအကြယ္လုပ္ျပီး စစ္တပ္ကိုမႈိင္းတိုက္ထားတဲ့ ၊ ျပည္သူကို ၿခိမ္းေျခာက္ ထားတဲ့ ၊ ႏိုင္ငံတကာကိုလိ္မ္လည္ထားတဲ့ စစ္အာဏာရူးတစုရဲ႕အေရြ႕နဲ႔အတြင္းသရုပ္ကို ရွင္း ရွင္းလင္းလင္းျမင္ႏိုင္ေအာင္လို႔ပါဘဲ၊၊ ဘယ္ႏိုင္ငံမွာမဆို စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို တည္ေဆာက္ခြင့္ ၊ အသက္ရွင္ခြင့္ေပးေနသေရြ႕ ၊ ျပည္သူဟာ အဖိႏွိပ္ခံဘဝနဲ႔ဆင္းရဲတြင္းက ဘယ္ေတာ့မွ လြတ္ေျမာက္မွာမဟုတ္ပါဘူး ၊၊

အခုအခ်ိန္မွာ ဗမာျပည္ရဲ႔အေနအထားဟာ ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမူအတြက္သက္သက္္သာ မကေတာ့ပါဘူး၊ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးအတြက္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္ကေန လြတ္ေျမာက္ ဖို႔ပါရုန္းကန္ရမဲ့ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးက်ိဳးပမ္းမူ တိုက္ပြဲပံုသ႑ာန္အဆင့္ကို ဦးတည္သြားၿပီီျဖစ္ပါတယ္၊၊

ဒီေနရာမွာ အလြန္ႀကီးမားတဲ့အခက္အခဲတစ္ခုက စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကိုဖယ္ရွားဖို႔က်ိဳးစား ေနသူေတြၾကား ရူျမင္ပံုေတြေထြျပားေဝဝါးေနတဲ့ ကိစၥဟာတေန႔တျခား ပိုမိုရူပ္ေထြးလာၾကျပီး ကြဲျပားမူေတြက ပိုမိုနက္ရိူင္းလာတာဘဲျဖစ္တယ္ ၊ ဦးစြာစဥ္းစားႀကည့္ရင္ အေတြးအေခၚပိုင္းအရ စိမ္ေခၚမူေတြျဖစ္ေပၚလာသလုိ ရွိေနခဲ့ေပမဲ့ ၊ တကယ့္ျဖစ္စဥ္ေတြအရကေတာ့ အေတြး အေခၚမတူညီၾကသေယာင္ေယာင္နဲ႔ (တကယ္ကေတာ့) ရပ္တည္ခ်က္ မတူညီၾကတဲ့ျပႆနာ ျဖစ္ပါတယ္ ၊ အေတြးအေခၚတိုက္ပြဲလို႔ ေျပာလို႔မရတာကေတာ့ စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္တာမေကာင္း ေၾကာင္းနဲ႔ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြမေကာင္းေၾကာင္းကို သိပါတယ္လို႔ တဖြဖြေျပာေနသူေတြ တခ်ိဳ႕ကဘဲ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကို တိုင္းျပည္ကယ္တင္ရွင္လိုလို တိုင္းျပည္ကိုတရား ဝင္အုပ္ခ်ဳပ္ေနသူေတြလိုလို သတ္မွတ္ေပးေနၾကတဲ့ကိစၥက ရပ္တည္ခ်က္ဆိုတဲ့ရူေထာင့္ကေန ၾကည့္ျမင္ေနတာျဖစ္တဲ့အတြက္ အေတြးအေခၚလမ္းေႀကာင္းေပၚကေန ေသြခြာၿပီးအက်ိဳးစီးပြား ဆိုတဲ့ဘက္ကိုေရာက္သြားတဲ့အတြက္ ဒီလုပ္ရပ္မ်ိဳးဟာ တိုင္းျပည္တစ္ခုအတြက္ လမ္းေႀကာင္း မွန္ကိုရွာေဖြၾကတဲ့အခါမွာေတာ့ ေတာ္ေတာ္အၾကည့္ရဆိုးတဲ့ျပႆနာျဖစ္တယ္၊၊

ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းအေနနဲ႔ ကိုယ့္ရဲ႔အက်ိဳးစီးပြားေပၚကေန ၾကည့္ျမင္ခ်ဥ္းကပ္က်တာဟာ ႀကီး က်ယ္တဲ့ျပႆနာ တစ္ခုမျဖစ္ေပမဲ့ တိုင္းျပည္တစ္ခုလုံးအတြက္ (သို႔) ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးအတြက္က်ေတာ့ ပုဂၢိဳလ္အက်ိဳးစီးပြားကေနဖယ္ခြာျပီး ရူျမင္သင့္ခ်ဥ္းကပ္သင့္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူအတြက္လုပ္ေနသူေတြပါလို႔ေႀကြးေႀကာ္ေနက်သူေတြအားလုံးမွာ ငါ ဘာျဖစ္ခ်င္တာလဲဆိုတာထက္ တိုင္းျပည္အတြက္ ျပည္သူအတြက္ ဘာျဖစ္ခ်င္တာလဲဆိုတာက ပိုအေရးႀကီီးပါတယ္၊၊

အေတြးအေခၚပိုင္းအရ ျပည္သူလူထုအတြက္အေျခခံျပီးေတာ့စဥ္းစားတယ္ဆိုရင္ ျပည္သူေတြ ငတ္ေနတယ္ဆိုတာေလာက္နဲ႔ မလုံေလာက္ေတာ့ပါဘူး ငတ္ေနတာကိုေကၽြးထားႏို္င္ဖို႔ စီးပြား ေရးအထိုင္တစ္ခုထဲကေန ရူျမင္ေနလို႔မရႏိုင္တဲ့အေႀကာင္းအခ်က္က စီးပြားေရးစနစ္တခု တည္ၿငိမ္ဖို႔ တိုးတက္ဖို႔ရာ ခိုင္မာတဲ့ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မရွိဘဲမရႏိုင္လို႔ျဖစ္ပါတယ္ ၊ ဘာေႀကာင့္ဆို ႀကိဳးနီစနစ္နဲ႔ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ ဘယ္လိုစီးပြားေရးစနစ္မ်ိဳးမွ မွန္မွန္ကန္ကန္တိုးတက္မူ မရႏိုင္သလို ၊ အခ်က္အခ်ာက်တဲ့စီးပြားေရး ျဖစ္စဥ္ေတြအားလုံးဟာ လူတန္းစားတစ္ခု ဒါမွမဟုတ္ လက္တစ္ဆုပ္စာ လူေတြလက္ထဲမွာဘဲရွိေနမွာျဖစ္လို႔ျဖစ္တယ္ ၊၊

ဒါေႀကာင့္….. လြတ္လပ္တဲ့ဘဝတည္ေဆာက္မႈနဲ႔ တည္ျငိမ္ခိုင္ခန္႔တဲ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ိဳး မျဖစ္ ေပၚႏိုင္တဲ့အေနအထားမ်ိဳးမွန္သမွ်ကို ဖယ္ရွားပစ္ဖို႔ရာ အေရးအႀကီးဆုံးကိစၥရပ္ျဖစ္လာတယ္။ အေျခခံမမွန္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမူေတြနဲ႔ ျပည္သူကို စစ္စစ္မွန္မွန္အက်ိဳးရွိေစဖို႔ဆို တာကေတာ့အတၱမာန္နနဲ႔ စိတ္ကူးယဥ္ဆန္တဲ့သူေတြရဲ႕ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဘဝလြတ္လပ္ေအး ခ်မ္းဖို႔ရာအတြက္ အေကာင္အထည္ျဖစ္မလာႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးခ်ဥ္းကပ္မူမ်ိဳးသာျဖစ္ေပလိမ့္မယ္၊၊

တစ္စံုလုံးေျပာင္းလဲမွရမဲ့အေဆာက္အအုံတစ္ခုကို ဟုိေနရာေျပာင္း ၊ ဒီေနရာလဲလုပ္ရံုနဲ႔ ျပည္ သူေတြရဲ႔စစ္ကိုလိုနီလက္ေအာက္က နင္းျပားဘဝနဲ႔အက်ပ္အတည္းအားလုံးဟာ ေကာင္းမြန္ လာစရာမရွိပါဘူး ၊ ခြဲစိတ္ပစ္ဖို႔လိုေနတဲ့ စစ္အာဏာရွင္ကင္ဆာစနစ္ဆိုးေအာက္ကေန လုံးဝ လြတ္ေျမာက္မွသာ ျပည္သူေတြရဲ႔ဘဝဟာ လူခ်င္းတူတူသူခ်င္းမွ်မွ်ဘဝမ်ိဳးကို ေရာက္ႏိုင္မယ္ ဆိုတာ သိထားဖို႔လိုပါတယ္။ စစ္အာဏာစနစ္ဆိုးရဲ႕ တျဖည္းျဖည္းလႈိက္စားလာမႈေၾကာင့္ (ဘဝရပ္တည္မူနဲ႔ဆက္လက္အသက္ရွင္သန္ေရးအတြက္ရုန္းကန္ေရြ႔ရွားႀကရင္း) မသိမသာ အေျခအေနကေန ခုဆိုရင္သိသိသာသာျဖစ္ေပၚလာျပီျဖစ္တဲ့ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးရဲ႕ စိတ္ဓါတ္ ပိုင္းဆိုင္ရာခ်ိဳ႔ယြင္းပ်က္ဆီးေနမူဟာ အနာဂါတ္မ်ိဳးဆက္အားလုံးအတြက္ အေရးအႀကီးဆုံး စိမ္ေခၚမူတစ္ရပ္ျဖစ္ေနၿပီီဆုိတာ ႏိုင္ငံေရးဝန္းက်င္တစ္ခုလံုးအေနနဲ႕ကို ထည့္သြင္းတြက္ ခ်က္ရမဲ့အခ်က္ျဖစ္တယ္၊၊
အဓိက်တဲ့ ေၾကာက္စရာအေကာင္းဆုံး အေနအထားႏွစ္ရပ္ကေတာ့ အေႀကာက္တရားလြမ္း မိုးခံထားရတဲ့စိတ္နဲ႔ကိုယ္က်င့္တရားကို တန္းဘိုးမထားတတ္ေတာ့တဲ့စိတ္ဘဲျဖစ္တယ္၊ ဒီအ ေျခ ၏အေနကိုဘာေႀကာင့္ေရာက္လာရသလဲဆိုေတာ့ ဥပေဒမဲ့မတရားဖိႏွိပ္ရက္စက္မူမ်ားကို အသက္သြင္းႀကီးထြားေနေစတဲ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆိုးန႔ဲ႔ ဒီစနစ္ကိုေမာင္းႏွင္ေနသူေတြ ေၾကာင့္ျဖစ္ျပီး ၊ တဖက္မွာေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးဝန္းက်င္တစ္ရပ္မရွိတဲ့အတြက္ မိမိ တို႔ရဲ႕မူရင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာရွိတဲ့ စံတန္ဘိုးေတြကိုပစ္ခ်ျပီး ဘဝကိုရပ္တည္ေနရတဲ့အေရြ႕ ေတြေႀကာင့္ဘဲျဖစ္တယ္ ၊၊
ဒါေႀကာင့္…
တိုင္းျပည္ကိုခ်စ္တယ္၊ ျပည္သူကိုခ်စ္တယ္ဆိုၿပီး ေကာင္းေအာင္လုပ္ခ်င္သူမ်ားအေနနဲ႔ ျပည္ သူလူထုအတြက္စားရရံု ၊ ဝတ္ရရုံ ၊ ေနရရုံစဥ္းစားေပးၾကမဲ့အစား စိတ္ပိုင္းနဲ႕ရုပ္ပိုင္းႏွစ္ခုစလုံး လြတ္လပ္၊ရွင္သန္တဲ့ ဘဝမ်ိဳးေတြျဖစ္ေပၚလာေအာင္ အေျခခံစဥ္စားခ်က္ေတြကို ျပင္ဆင္ၾက မယ္ဆိုရင္ ပိုေကာင္းတဲ့ခ်ဥ္းကပ္မူျဖစ္ပါလိမ့္မယ္၊၊
(တကယ္ကလူ႔ဘဝဆိုတာ စားဝတ္ေနမႈဆိုတဲ့ ေဘာင္ထက္ေက်ာ္လြန္တယ္ဆိုတာကို ထည့္ သြင္းပုံေဖာ္ေပးႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္၊၊)

သက္ထြန္း

2 comments:

ေျခလွမ္းသစ္ September 24, 2009 at 11:47 AM  

ဟုတ္တယ္ဗ် .. ျမန္မာျပည္အတြက္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို အျမစ္ျပတ္ ပယ္ဖ်က္ႏိုင္မွသာ ေအာင္ျမင္မႈရမွာဗ် ..

ဟန္လင္းထြန္း September 24, 2009 at 5:42 PM  

ျမန္မာျပည္အတြက္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို အျမစ္ျပတ္ဖုိ႔ဆုိတာ အဲ့ဒီစနစ္ထက္ ေကာင္းမြန္းအရာ ေကာင္းမြန္တဲ့အဖြဲ႔အစည္း ဦးေဆာင္မႈ ၊ က်ေနာ္တုိ႔မွာ အသင့္ရွိေနရမယ္။ စနစ္ပဲရွိၿပီး လူမရွိ၊ ရွိတဲ့လူေတြက မရုိးသား ၊ မျပည့္စုံ။ အဲ့ဒီလုိသာဆုိရင္ တုိင္းျပည္သာ မိေအး ႏွစ္ခါနာ သလုိျဖစ္သြားမယ္။

  © ဦးဂင္ႀကီး ျမန္မာ သို႕မဟုတ္ ေတာ္လွန္ဘေလာ္ဂါ ၂၀၀၈

ေအာက္မွ အေပၚသို႕