Wednesday, August 13, 2008

ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ေသာ ပြဲသိမ္းဗ်ဴဟာ (ဧရာဝတီမဂၢဇင္းမွကူးယူေဖၚျပပါသည္)


ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ေသာ ပြဲသိမ္းဗ်ဴဟာ
မင္းဇင္| ၾသဂုတ္ ၁၃၊ ၂၀၀၈

ဒီမုိကေရစီေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူတဦးဘ၀မွ သတင္းေထာက္ျဖစ္လာသူ မင္းဇင္က သူ၏ ၈၈ အေရးေတာ္ပံု အေတြ႔အႀကံဳ မ်ားကို ျပန္လည္ဆင္ျခင္ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
“၈ ေလးလံုးလႈပ္ရွားမႈႀကီး” ဟု လူသိမ်ားထင္ရွားလွသည့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီး စတင္ခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ ၂၀ တိုင္ခဲ့ေပၿပီ။ ထို အေရးေတာ္ပံုႀကီးတြင္ တႏိုင္ငံလံုးရွိ ျပည္သူမ်ားက စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဖယ္ရွားေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရတရပ္ ေပၚထြန္းေရးအတြက္ အံုႂကြေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။
လူအမ်ားက ဤအေရးေတာ္ပံုႀကီးကို တခဲနက္ေထာက္ခံအားေပးၾကၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအေပၚ မုန္းတီးခဲ့ၾက ေသာ္လည္း အေရးေတာ္ပံုႀကီးက ယခုတိုင္ ပန္းတိုင္မေရာက္ႏိုင္ေသးဘဲ ျဖစ္ေနသည္။
၈၈ အေရးေတာ္ပံုႀကီးတြင္ အသက္စြန္႔လႊတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူမ်ားရွိသကဲ့သို႔ ယခုတိုင္ တိုက္ပြဲအတြင္း စြမ္းစြမ္းတမန္ ကိုယ္ က်ဳိးစြန္႔၍ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္လွေသာ စစ္အာဏာရွင္ အစိုးရကို ဆက္လက္အံတုေနၾကသူမ်ားလည္း ရွိသည္။ အကယ္၍ မိမိတို႔ကသာ အားနည္းခ်က္မ်ားကို သံုးသပ္ျပင္ဆင္၍ ေအာင္ပြဲကို အရယူေပးႏိုင္ခဲ့ပါက စြန္႔လႊတ္ေပးဆပ္ခဲ့သူမ်ားအတြက္ အမွန္တကယ္ မြန္ျမတ္သည့္ ေကာင္းက်ဳိးျပဳေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။
ဤသို႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္မွာ အတိတ္သမိုင္းကို ျပန္လည္ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ရန္ လိုအပ္ၿပီး သခၤန္းစာ ထုတ္ယူ တတ္ရန္ လည္း လိုေပလိမ့္မည္။ သို႔မွသာ အတိတ္ကအမွားမ်ားကို ျပန္ေက်ာ့မိျခင္းမွ ကင္းေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္လည္း လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ေနသူ အမ်ားစုက “၈ ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုႀကီး” ကို စံျပဳအပ္သည့္ ေအာင္ပြဲႀကီးအျဖစ္ ထင္မွတ္ ေနၾကၿပီး ေနာက္တႀကိမ္ အေရးေတာ္ပံုတရပ္ ထပ္ျဖစ္ေစရန္လည္း လံု႔လဥႆဟ ထုတ္ေနၾကသည္။
ဤသို႔စိတ္ကူးေဆာင္ရြက္ေနျခင္းသည္ ဆႏၵသက္သက္မွ်သာျဖစ္ၿပီး စနစ္တက် ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ မဟာ ဗ်ဴဟာတရပ္ မဟုတ္သည့္ အခ်က္ကေတာ့ ဝမ္းနည္းဖြယ္ေကာင္းလွသည္။
လူထုအံုႂကြမႈ အေရးေတာ္ပံုႀကီး အေရးနိမ့္ေစခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအခ်က္တရပ္မွာ အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ားက “ပြဲသိမ္း” ေအာင္ပြဲကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးမည့္ ဗ်ဴဟာေျမာက္ေခါင္းေဆာင္မႈတရပ္ မထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
ဆႏၵျပပြဲမ်ားက ၾသဂုတ္လကုန္ပိုင္းမွ စတင္လာခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔၊ စစ္အာဏာမသိမ္းမီ အထြဋ္အထိပ္သို႔ ေရာက္လာခဲ့သည္။ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားမ်ားကလည္း သြက္ခ်ာပါဒလိုက္ေနခဲ့ၿပီ။ ထိုအခ်ိန္တြင္ အတိုက္အခံ အင္အားစုမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မႈအပိုင္းက အာဏာလစ္ဟာမႈကို ျဖည့္ဆည္းေနရာယူ ဦးေဆာင္မႈ မျပဳႏိုင္ ခဲ့ၾကဘဲ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္မ်ားက အခ်င္းခ်င္းညီညြတ္မႈ မရယူႏိုင္ၾကသလို အစိုးရေျပာင္းလဲေရး အတြက္ျဖစ္ေစ၊ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္း၍ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဖန္တီးရန္အတြက္ျဖစ္ေစ အေျခအေနမ်ား မဖန္တီးႏိုင္ခဲ့ၾကေပ။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း အခြင့္အလမ္းမ်ား လက္လြတ္ခဲ့ၾကရသည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းဦးႏုက စင္ၿပိဳင္အစိုးရဖြဲ႔စည္းမည္ဟု ႀကံစည္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ရွိ ႏိုင္ငံျခားအစိုးရသံ႐ံုးမ်ားသို႔ အသိအမွတ္ျပဳရန္ ဆက္သြယ္ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ တျခားအတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဦးႏု၏ ေနာက္မွ ရပ္တည္ေပးရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ၾကသည္။
ထိုအခ်ိန္တြင္ တိုင္းျပည္ကိုအုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ အစိုးရက ဤသို႔စိန္ေခၚလာမႈ၏ ထိေရာက္ႏိုင္မႈ အတိုင္းအဆကို တြက္ဆမိခဲ့သည္။
စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပရန္လ်ာထားသည့္ ပါတီအေရးေပၚညီလာခံကို ခ်က္ခ်င္းျပင္ဆင္ေခၚယူခဲ့ၿပီး စက္ တင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ ပါတီစံုစနစ္ေအာက္တြင္ ၃-လအတြင္း အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပး ရန္ အာဏာပိုင္မ်ားက ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကၿပီး ဦးႏု၏ ဗ်ဴဟာေျမာက္လႈပ္ရွားမႈကို ျပန္လည္ထိုးစစ္ဆင္ တုံ႔ျပန္မႈ ျပဳခဲ့သည္။
စစ္တပ္ တပ္မႉးမ်ားကိုလည္း ပါတီတာ၀န္မ်ားမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္လႊင့္ခဲ့ သည့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမိန္႔ခြန္းတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေမာင္က လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တ သည့္ ပါတီစံုေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပေပးမည္ဟု ကတိေပးလာခဲ့သည္။ ဤသည္မွာ အစိုးရဘက္က အႀကီးအက်ယ္ တန္ျပန္ ထိုးစစ္ဆင္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္၏။
သို႔ေသာ္လည္း အတိုက္အခံမ်ားက ထိုအခ်က္ကို မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အခြင့္အလမ္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ အရယူရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ျပန္သည္။ ထိုအခ်ိန္က ေယဘုယ်အားျဖင့္ လူအမ်ားက ၾကားျဖတ္အစိုးရကိုေတာင္းဆိုေနခဲ့ၾကၿပီး ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနကလည္း ေရွ႕မတိုးေနာက္မဆုတ္သာ လမ္းပိတ္သည့္ အေျခအေနဆိုက္ခဲ့ရေတာ့သည္။
ရက္ရွည္ၾကာလာသည့္ လမ္းမေပၚဆႏၵျပပြဲမ်ားေၾကာင့္ လူအမ်ား ပင္ပန္းကာ စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့မႈမ်ား စတင္ ျဖစ္ေပၚ လာၾကသည္။ တၿပိဳင္တည္းမွာပင္ အာဏာပိုင္မ်ား၊ ၎တို႔၏ သူလွ်ဳိဒလံ သတင္းေပးမ်ား ႏွင့္လည္း အၾကမ္းဖက္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈမ်ား ရွိလာခဲ့ၾကသည္။
အတိုက္အခံမ်ားက ႏိုင္ငံေရးလမ္းပိတ္ႀကီးကုို မဖြင့္ႏိုင္သည့္အခ်ိန္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအဖို႔ အာဏာ ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး အတြက္ အခ်ိန္ႏွင့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား ရလာခဲ့သည္။ ယခင္က အုပ္ခ်ဳပ္သူအင္အားစုမ်ားအတြင္း မဆံုးျဖတ္ႏိုင္ဘဲ အေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသည့္ အေနအထားမွ သပိတ္မ်ားကို အလ်င္အျမန္ အဆံုးသတ္ေစရန္ ေခ်မႈန္းေရးမ်ား စတင္ဖို႔ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ စစ္တပ္က စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ အာဏာသိမ္းခဲ့ေတာ့သည္။
စစ္တပ္က ၁၈ ရက္ေန႔ညတြင္ ဆႏၵျပသူမ်ားကို စတင္ပစ္ခတ္သည့္အခါ မိမိက ရန္ကုန္ရွိ အထက္တန္း ေက်ာင္းသား တရာ ေက်ာ္ႏွင့္အတူ အစာအငတ္ခံဆႏၵျပေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္းရက္မ်ားတြင္ မိမိကိုယ္တိုင္ သဲသဲမဲမဲ ပစ္ခတ္ေနမႈၾကားမွ အသက္စြန္႔ ေျပးလႊားေနရသည္ကို ႀကံဳရေတာ့သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား သတ္ျဖတ္ခံၾကရသည္ကို လည္း ကိုယ္တိုင္ ျမင္ေတြ႕လိုက္ရသည္။ လြတ္လပ္သည့္သတင္းဌာနမ်ား၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ႏွင့္ စက္တင္ဘာလမ်ားအတြင္း အနည္းဆံုးလူေပါင္း ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရသည္ဟု ဆို၏။
အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္း ေခ်မႈန္းမႈႀကီး ႀကံဳလိုက္ရၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ မိမိကိုယ္တိုင္ အံ့ၾသတုန္လႈပ္ေနမိသည္။ မည္သို႔ျဖစ္ပ်က္ ခဲ့သည္ကို အစေကာက္၍ အျပင္းအထန္ ဉာဏ္မီသမွ် ျပန္ေတြးသည္။ မိမိတို႔ ဆႏၵျပသူမ်ားက အမွန္တရားႏွင့္ တရား မွ်တမႈအတြက္ ေတာင္းဆိုတိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ၾကၿပီး လူထုတရပ္လံုးကလည္း မိမိတို႔ဘက္က ေထာက္ခံအားေပးခဲ့ၾကသည့္ တိုင္ေအာင္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဤအေရးဆိုက္ခဲ့ရသနည္း ဆိုသည့္အခ်က္က... စဥ္းစားစရာ ျဖစ္လာခဲ့ရသည္။
ဤသည္မွာ မတရားမႈမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ဆန္႔က်င္ရန္ ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားမႈအတြင္း ပူးေပါင္း ပါ၀င္ခဲ့သည့္ ၁၄-ႏွစ္ အရြယ္ ေက်ာင္းသားေလးတဦး၏ ေမးခြန္းမွ်သာ ျဖစ္သည္။
အခ်ိန္ရလာသည္ႏွင့္အမွ် မိမိ ရႈပ္ေထြးေနခဲ့သည့္ ကိစၥမ်ားအေပၚ ျပန္သံုးသပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ဖမ္းဆီး မခံရရန္ ေရွာင္တိမ္းေျပးလႊား ပုန္းေအာင္းေနရသည့္ ၉-ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ျပန္၍ စိစိစစ္စစ္ ေတြးမိခဲ့သည္။ အမွန္တရား သက္သက္ႏွင့္ ေအာင္ပြဲကို မေဆာင္က်ဥ္းႏိုင္မွန္း သေဘာေပါက္လာခဲ့ရသည္။ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအေနႏွင့္ အမွန္တရား တခုတည္းအေပၚ ရပ္တည္သျဖင့္ ေအာင္ျမင္သူမ်ားရွိသလို ဆံုး႐ႈံးခဲ့သူမ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း ခြဲျခားသိျမင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထိုမွ်မက မဟာဗ်ဴဟာအေရးပါပံုကိုလည္း ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားၾကရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။
ဧရာ၀တီမဂၢဇင္းအတြက္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ေရးခဲ့သည့္ ေဆာင္းပါးတပုဒ္တြင္ မိမိက “သင္၏ အနာဂတ္ကို လက္ေတြ႔ က်က် ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ဖန္တီးလိုပါက အမွန္တရားႏွင့္ တရားမွ်တမႈ သင့္ဖက္တြင္ ရွိ႐ံုမွ်ႏွင့္ မလံုေလာက္ ေၾကာင္း သမိုင္းက သက္ေသျပသခဲ့ၿပီ။ အမွန္ဘက္တြင္ ရပ္တည္ေနသည္ဆိုၿပီး ေက်နပ္ကာ မိမိ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား အတြက္ ထိေရာက္သည့္ ဗ်ဴဟာခ်မွတ္ မက်င့္သံုးလ်င္ ေအာင္ျမင္မႈ နည္းေပလိမ့္မည္” ဟု ေဖာ္ျပေရးသားခဲ့ဖူးသည္။
ယေန႔ကာလတိုင္ မိမိယံုၾကည္ေနခဲ့သည္မွာ ျမန္မာအတိုက္အခံမ်ားအတြင္း “ပြဲသိမ္းဗ်ဴဟာ” လံုး၀ မရွိ ဟူသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ ဗ်ဴဟာမဲ့ေနသည့္ အေနအထားကို ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာ ဆႏၵျပပြဲမ်ားတြင္လည္း တဖန္ေတြ႔ခဲ့ၾကရျပန္သည္။
ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ သံဃာမ်ားဦးေဆာင္ထြက္လာခဲ့ၾကသည့္ ဆႏၵျပပြဲမ်ားက ၿမိဳ႕ႀကီးတခ်ိဳ႕တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ သံဃာမ်ားက ေမတၱာသုတ္ကိုရြတ္၍ ႏိုင္ငံအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဆုေတာင္းခဲ့ၾကရာ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ လူထု ပူးေပါင္းပါ၀င္လာခဲ့ၾကၿပီး ရန္ကုန္တြင္ပင္ ဆႏၵျပသူအေရအတြက္ ၂ သိန္းေက်ာ္အထိ တိုးတက္မ်ားျပားလာခဲ့သည္။
ဤလႈပ္ရွားမႈက အမ်ဳိးသား ရင္ၾကားေစ့ေရး၊ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ေတာင္းဆိုေသာ္လည္း သူတို႔၏ ေမတၱာက ေနျပည္ေတာ္အထိ တိုက္႐ိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္၀ိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း မလႊမ္းၿခံဳႏိုင္ခဲ့ပါ။ ဆိုလုိသည္က ၾကားခံမ်ားျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ တဆင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ကုလသမဂၢမွ တဆင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေျပာၾကား ႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။
ဤဆႏၵျပေတာင္းဆိုသူမ်ား၏ အသံကို ျပည္ပ ျမန္မာသတင္းမီဒီယာမ်ားမွ တဆင့္သာ ၾကားၾကရသည္။ ထိုသတင္းဌာန မ်ားတြင္ပင္ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္မ်ားက ရဲရဲေတာက္မိန္႔ခြန္းမ်ားေျပာသည္။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည္၊ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မ်ား ျပဳခဲ့ၾကသည္။
အတိုက္အခံ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ကလည္း ဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္ စစ္အစိုးရအၾကား ကြာဟေနသည့္ ေခ်ာက္ကမ္းပါးကို ေပါင္းကူးသဖြယ္ တံတားထိုးရန္ ႀကိဳးပမ္းရမည့္အစား ဆႏၵျပပြဲမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းခဲ့သည္။ ကုလသမဂၢက ေနာက္ဆံုးတြင္ ၀င္ေရာက္လာခဲ့ပါသည္။ လူအမ်ား အသက္ဆံုး႐ႈံးရၿပီး ေနာက္က်ၿပီးမွ ကုလအထူးသံ မစၥတာ အီဗရာဟင္ ဂမ္ဘာရီကို ျမန္မာျပည္သို႔ ေစလႊတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာအတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက လူထုအံုႂကြမႈ ျဖစ္ပြားရန္ အစဥ္သျဖင့္ စိတ္အားထက္သန္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ လူထုအံုႂကြမႈမ်ား အထြတ္အထိပ္ေရာက္ၿပီးေသာ္လည္း ၎တို႔ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ရလဒ္ကို ဆုပ္ကိုင္ရယူရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည့္တိုင္ လူထုအံုႂကြမႈကို ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကဆဲ ျဖစ္သည္။ ၾကည့္ရသည္မွာ နည္းလမ္း (လူထုအံုႂကြမႈ) ႏွင့္ နိဂံုး ရလဒ္ (ေအာင္ပြဲ) ကို မသဲကြဲ႐ႈပ္ေထြးေနၾက ပံုရပါသည္။
၈ ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံု မွသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ “ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး” တိုင္ လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ သေဘာသဘာ၀ ကို ျမန္မာအတိုက္အခံမ်ားက သခၤန္းစာထုတ္ယူႏိုင္ၾကပံု မရေသးဘဲ ယခင္ကကဲ့သို႔ ဆက္လက္တေက်ာ့ျပန္ ျပဳမူေနၾက ဆဲ ရွိသည္။
ေခါင္းမာလြန္းလွသည့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရက အင္အားစုမ်ားအားလံုး ပါ၀င္ႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ျငင္းဆန္ေနသမွ် ကာလပတ္လံုး လူထုအံုႂကြမႈကသာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲအတြက္ ေနာက္ဆံုးအေျဖထုတ္ေပး ႏိုင္ဖြယ္ရွိပါသည္။ လူထုဖိအားတခုတည္းကသာ ပိုေနၿမဲ-က်ားေနၿမဲ အေျခအေန ေျပာင္းလဲရန္ စိမ္ေခၚႏိုင္ပါလိမ့္မည္။
လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ား ျဖစ္လာသည္ထား အမွန္တကယ္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန ေျပာင္းလဲမႈ ရွိ မရွိဆိုသည္ကေတာ့ အတိုက္အခံမ်ား အေနႏွင့္ “ပြဲသိမ္းဗ်ဴဟာ” ကို မည္မွ် ထိေရာက္စြာ အသံုးခ်ႏိုင္မႈ ရွိ မရွိ ဆိုသည့္ အေပၚမွာ မူတည္ေနသည္။ ဤအခ်က္က “၈ ေလးလံုး လူထုအေရးေတာ္ပံု” အႏွစ္ ၂၀ ျပည့္ကာလတြင္ ျမန္မာအတိုက္အခံမ်ား သခၤန္းစာ ထုတ္ယူသင့္သည့္ ကိစၥမ်ားထဲမွ တခုသာ ျဖစ္ပါသည္။ ။

မင္းဇင္ေရးသားသည့္ Where’s the ‘End Game’ Strategy? ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆိုေဖာ္ျပပါသည္။
မင္းဇင္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္ပရွိ သတင္းေထာက္တဦးျဖစ္သည္။ သူက ၁၉၈၈ လူထုအံုႂကြမႈ အေရးေတာ္ပံုႀကီးတြင္ ပါ၀င္လႈပ္ရွားခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းတြင္ ၉-ႏွစ္ေက်ာ္ ပုန္းေအာင္းေနထိုင္ လႈပ္ရွားခဲ့သူတဦးျဖစ္သည္။

0 comments:

  © ဦးဂင္ႀကီး ျမန္မာ သို႕မဟုတ္ ေတာ္လွန္ဘေလာ္ဂါ ၂၀၀၈

ေအာက္မွ အေပၚသို႕