Saturday, January 30, 2010

ေ႐ြးေကာက္ပြဲကုိ ေမွ်ာ္ၾကည့္ျခင္း......။
၂၀၁၀ သို႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီ။ ၂၀၁၀ သည္ စစ္အုပ္စုမွ လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ျပန္ေၾကျငာထားသည့္ ဒီမိုကေရစီ နုိ္င္ငံသစ္ဆီသို႔ သြားရန္ ညႊန္ျပထားသည့္ လမ္းျပေျမပံု၏ အဆင့္ ၅ ကုိ အေကာင္အထည္ေဖၚရမည့္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ လမ္းျပေျမပံု အဆင့္ ၅ ဆိုသည္က “ေ႐ြးေကာက္ပြဲ”…

၂၀၁၀ တြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖစ္မည္လား …။ စစ္အုပ္စုေရးဆြဲထားသည့္ လမ္းျပေျမပံုက အမွန္တကယ္ပင္ အဆင့္ ၅ သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီလား … ဆိုသည္မ်ားကို က်ေနာ္က စဥ္းစားေနမိသည္။ အမွန္တကယ္အျဖစ္အပ်က္မ်ား၏ ေဖၚျပခ်က္မ်ားက စစ္အုပ္စုအေနျဖင့္ လမ္းျပေျမပံု အဆင့္ ၅ ကုိ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ ျပင္ဆင္ ခ်က္မ်ားက ေႏွာင့္ေႏွးလြန္းလွသည္။ အေျခအေန အရပ္ရပ္ကို တြက္ခ်က္ၾကည့္ေသာအခါ စစ္အုပ္စု၏ လမ္းျပ ေျမပံု ေနာက္ဆံငင္ေနသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္က ေညာင္ ၂ ပင္ ညီလာခံထြက္ စစ္ဗိုလ္တမတ္သား အေျခခံဥပေဒကို (အေနကဇာ)တင္ပြဲလုပ္ သည္။ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ။ ၎သည္ လမ္းျပေျမပံု၏ အဆင့္ (၄) ျဖစ္သည္။ ထိုလူထုဆႏၵခံယူပြဲလုပ္စဥ္ကဗမာျပည္ ေအာက္ပုိင္းကို “နာဂစ္မုန္တိုင္း” ေမႊေနသည့္အခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး တျပည္လံုးအတုိင္းအတာအရ ပူေဆြးေသာက ေရာက္ေနရခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ေဆြမ်ဳိးကၽြတ္၊ ႐ြာလံုးကၽြတ္ အစုလိုက္ အျပံဳလိုက္ ေသေၾကပ်က္စီးေနရသည့္ “ႏုိင္ငံ ေတာ္ ေသာကဗ်ာပါဒ”ကို ပမာမျပဳ၊ အမႈမထားပဲ လူထုဆႏၵခံယူပြဲကုိ စစ္အုပ္စုမွ ဇြတ္အတင္းအဓမၼ က်င္းပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ကုိယ့္ေဆြမ်ဳိးအေလာင္းပင္ ကုိယ္ျပန္မေကာက္ႏုိင္ျဖစ္ေနရသည့္ ဗမာျပည္လူထုသည္ ကုိယ္ခ်င္းစာ တရား ေခါင္းပါးလြန္းလွသည့္ စစ္အုပ္စု ေရရွည္အာဏာထိန္းခ်ဳပ္ေရးအတြက္ စီရင္ထားသည့္ အေျခခံဥပေဒကို ေထာက္ခံဖို႔ မဲ႐ံုသုိ႔သြားခဲ့ရသည္။ မဲ႐ံုမ်ားႏွင့္အၿပိဳင္ နာဂစ္အေလာင္းမ်ားက ျမစ္ျပင္၊ေခ်ာင္း႐ိုးတေလ်ာက္ ေဘာ ေလာေပၚ။ ဗမာျပည္လူထုက မ်က္ရည္စက္လက္ျဖင့္ ေထာက္ခံမဲထည့္ခဲ့ရသည္။

ထိုသို႔ျဖင့္ အေျခခံဥပေဒအား ဗမာျပည္လူထုတရပ္လံုးမွ ေထာက္ခံမဲအမ်ားစုေပးၿပီး အတည္ျပဳနုိင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း စစ္အုပ္စုမွ လူသိရွင္ၾကား ေၾကာ္ညာသည္။ ၉၀၊ ေမ တြင္ NLD အား ေထာက္ခံမဲေပးသည့္ ရာႏႈန္းထက္ပင္ အေျခခံဥပေဒကုိ ပိုမိုေထာက္ခံခဲ့ေၾကာင္းလည္း စာရင္းဇယားျဖင့္ခ်ျပသည္။ လမ္းျပေျမပံု အဆင့္ (၄) ေအာင္ျမင္ စြာ ၿပီးဆံုးခဲ့ၿပီဟုလည္း ၀ါဒျဖန္႔သည္။ လမ္းျပေျမပံု၏ အဆင့္ (၅) ျဖစ္သည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကုိ ၂၀၁၀ တြင္ က်င္းပေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း တရား၀င္ထုတ္ျပန္သည္။

သို႔ေသာ္ ….
အမွန္တကယ္အျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ စစ္အုပ္စု၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို ခ်ိန္ထိုးၾကည့္မိသည္။ ၂၀၀၈ တြင္ လမ္းျပ ေျမပံုအဆင့္ (၄) ၿပီးဆံုးသည့္အတြက္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ တခုလံုးသည္ လမ္းျပေျမပံု အဆင့္ (၅) လက္ေတြ႕ အေကာင္ အထည္ေဖၚရန္ ျပင္ဆင္ရမည့္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ စစ္အုပ္စုအေနျဖင့္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားလုပ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ထင္ သာျမင္သာသည့္ လက္ေတြ႔အျဖစ္အပ်က္မ်ားက မရွိ။

စစ္အုပ္စုအေနျဖင့္ သူ႔အုပ္စုကို ကုိယ္စားျပဳပါ၀င္ရမည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ၊ ႏုိင္ငံေရးအစုအဖြဲ႔ ယေန႔တုိင္ခ်မျပ ႏုိင္ေသး။ ထုိကိစၥတြင္ စစ္အုပ္စုၾကား လိပ္ခဲတည္းလဲျဖစ္ေနသည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေနသည္။ ၾကယ္ပြင့္ျဖဳတ္ ၍ ေဘာင္းဘီခၽြတ္ရမည္ကိစၥကုိ အၿမီးတစ္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ စစ္အုပ္စုၾကား သံသယတိမ္လိပ္တို႔က ထူထဲေနပံုရသည္။ မူလက ၂၀၁၀ တြင္ ပြဲထုတ္မည္ဟု တစ္ေပးခံထားရသည့္ ၾကံ့/ဖြံ႕ သည္လည္း နာမည္ဆိုးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားေနသည့္အျပင္ ယခုတုိင္ ႏုိင္ငံေရးအစုအဖြဲ႔ပံုသ႑ာန္ျဖင့္ ပြဲထုတ္သည္ကုိမေတြ႔ရေသး။ မီဒီယာ မ်က္ႏွာစာမွပင္ ေပ်ာက္ေနသည္။ လူျမင္ကြင္းတြင္လည္း မေတြ႔ရ။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အမွန္တကယ္ လုပ္မည္ဆိုလ်င္ ယခုကဲ့သို႔ေသာ ၂၀၁၀ ႏွစ္ဦးပိုင္းတြင္ မုခ်တည္ရွိၿပီးျဖစ္ရမည့္ ပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ခြင့္၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဥပေဒႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တို႔ မရွိေသး။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္ သတ္သည့္ အရိပ္အေရာင္ဟူ၍ ဗိုလ္သန္းေ႐ႊမိန္႔ခြန္းႏွင့္ ဂ်ပန္သတင္းစာမွ ေကာလဟာလသာ ရွိေသးသည္။ ၂၀၁၀ တြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပေပးမည္ဟုဆိုေသာ စစ္အုပ္စု၏ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ေထာက္ခံခ်က္ေပးမည့္ ပကတိဘာ၀မ်ားက ေမွးမွိန္ေ၀၀ါးလြန္းလွသည္။ ေႏွာင့္ေႏွး ၾကန္႔ၾကာလြန္းလွသည္။
ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အႀကိဳကာလဟု ဆိုရမည္ျဖစ္ေသာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြင္း ထြက္ေပၚလာသည့္ ႏုိင္ငံေရး အျဖစ္အပ်က္မ်ားတြင္ စစ္အုပ္စု၏ လမ္းျပေျမပံု အဆင့္ (၄) အမွန္တကယ္ေအာင္ျမင္ၿပီးစီးမႈရွိ၊ မရွိ ျပန္လည္သံုး သပ္ဖြယ္ရာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားလည္း ေရာျပြန္းပါလာသည္။ အေျခခံဥပေဒ အမွန္တကယ္အတည္ျပဳနုိင္ခဲ့ၿပီေလာ။

၉၀ ခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ဗမာျပည္လူထုမွ တခဲနက္မဲေပးျခင္းခံခဲ့ရသည့္ NLD က အေျခခံဥပေဒပါ အခ်ဳိ႕ ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္မႈလုပ္ပါက ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၀င္မည္ဟု ထုတ္ျပန္ေၾကျငာလုိက္ျဖင္းျဖင့္ စစ္အုပ္စု၏ လမ္းျပေျမပံုကို ေနာက္ဆံငင္ေစခဲ့သည္။ NLD မပါပဲ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည္ဆုိပါကလည္း လူသူ ေလးပါး ေလးစားသည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖစ္လာႏုိင္ဖြယ္မရွိ။ ထို႔အျပင္ အပစ္ရပ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔စည္းေရးေပၚလစီကလည္း တစ္ေနသည္။ အခုိင္အမာအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈကိုမရ။ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို ျပန္ကုိင္သူက ကုိင္သည္။ အေျခခံဥပေဒပါ နယ္နိမိတ္ကိစၥအပါအ၀င္ တုိင္းရင္းသားအခြင့္ အေရးေတြကို ျပင္ဆင္ေပးဖို႔ေတာင္းသူက ေတာင္းသည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၀င္မည္ မဟုတ္ဟု ထုတ္ျပန္သူက ထုတ္ ျပန္သည္။ ကုိးကန္႔ကို စစ္ခင္းသလို စစ္ခင္းလို႔ရမည့္ အဖြဲ႔မ်ားလည္းမဟုတ္။ လတ္တေလာအထိေတာ့ ခၽြတ္နင္း ၍ ၀င္ေနသည္။ ထိုသုိ႔ျဖင့္ လမ္းျပေျမပံုသည္ (၄) ႏွင့္ (၅) ၾကား ၀ကၤဘာ ျဖစ္သြားရေတာ့သည္။

စစ္အုပ္စုအေနျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲလုပ္သည္ျဖစ္ေစ မလုပ္သည္ျဖစ္ေစ ဗမာျပည္ရွိ လူမ်ဳိးေပါင္းစုံ ျပည္သူလူထုက ဖိႏွိပ္မႈဒဏ္ကို ဆက္လက္၍ ခံရမည္သာျဖစ္သည္။ လုပ္ျဖစ္သည္ဆိုလ်င္လည္း ဒ႐ြတ္ဆြဲ၍ လုပ္ေပလိမ့္မည္။ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အစိုးရသစ္ဆိုသည္ကလည္း ၉၁ ဌာန အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေလာက္ပင္ အသံုး၀င္မည္မဟုတ္။ အဓိက လုပ္ရမည္မွာ “သူ႔ တီးကြက္အတုိင္း မက ႏွင့္” ကုိယ့္ကမည့္ တီးကြက္ကို ကုိယ့္ဘာသာ ဖန္တီးေရးပင္ျဖစ္သည္။

ညိဳထက္ (လမ္းသစ္ဦး)

1 comments:

Ko Toe Gyi ( Multiply Boo Boo Gyi ) January 30, 2010 at 11:44 AM  

လမ္းျပေျမပံု အဆင့္ ၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ကုိ လာၾကည့္ပါတယ္
ဘာမွ ေဆြေးနြးဘုိ ့ေတာ့မလုိေတာ့ဘူးထင္ပါတယ္ က်ေတာ္ ေရႊးေကာက္ပြဲကုိ လက္မခံလုိ ့ပါဘဲ ေက်းဇူးေနာ္ ဦးဂင္ၾကီး ေပ်ာက္ေနလုိ ့စိတ္ပူေနတာဗ် မ်ားမ်ားေရးနုိင္ပါေစဗ်ာ

  © ဦးဂင္ႀကီး ျမန္မာ သို႕မဟုတ္ ေတာ္လွန္ဘေလာ္ဂါ ၂၀၀၈

ေအာက္မွ အေပၚသို႕